Баланс между професионалния и личния живот

ECHA се стреми да създаде и поддържа подкрепяща и здравословна работна среда, позволяваща на членовете на персонала да постигнат баланс между професионалните и личните си отговорности.

Нашите инициативи за баланс между професионалния и личния живот включват:

  • гъвкаво работно време и предоставяне на неработно време като компенсация за положен извънреден труд;
  • дистанционна работа;
  • отпуск по майчинство, отпуск за отглеждане на дете и отпуск по семейни причини;
  • специален отпуск при определени обстоятелства, като сключване на брак, раждане или осиновяване и други семейни събития;
  • годишен отпуск;
  • неплатен отпуск.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)