Междуведомствен пазар на труда

Агенциите на Европейския съюз насърчават обмена на служители помежду си, за да се насърчи мобилността на висококвалифицираните служители.

Свободните работни места са достъпни само за служители на агенциите и се отнасят до служители със степен, съответстваща на диапазона в обявената свободна длъжност. Одобрените кандидати ще бъдат назначени в степента, която са имали в първоначалната агенция.

Изпращайте кандидатурите си на: IAJM (at) echa.europa.eu

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)