Какво предлагаме

Присъединявайки се към екипа на ECHA, ще работите с водеща група експерти, посветили усилията си на прилагането на новаторското законодателство на ЕС в областта на химикалите с цел опазване на здравето на човека и околната среда, както и насърчаване на иновациите и конкурентоспособността.

Нашите работни и договорни условия са основани на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейските общности. Тези условия предлагат конкурентно възнаграждение и система от надбавки и привилегии:

  • здравно осигуряване и осигуряване срещу злополука;
  • схема за пенсионно осигуряване и осигуряване срещу безработица;
  • надбавка за жилищни нужди;
  • надбавка за дете на издръжка;
  • надбавка за предучилищно обучение;
  • възстановяване на училищни такси;
  • надбавка за експатриране или за пребиваване в чужда държава.

Заплати

Заплатите на служителите зависят от категорията и степента на всяка длъжност. Основните месечни заплати са представени в следните таблици.

Срочно наети служители

Категория

Степен

Основна заплата в евро

Стъпка 1

Основна заплата в евро

Стъпка 2

AD

 

12

10 324,20

10 758,04

AST

11

9 124,87

9 508,31

10

8 064,86

8 403,76

9

7 127,99

7 427,52

8

6 299,95

6 564,69

7

5 568,11

5 802,09

6

4 921,28

5 128,07

5

4 349,59

4 532,36

 

4

3 844,31

4 005,85

 

3

3 397,73

3 540,50

 

2

3 003,02

3 129,21

 

1

2 654,17

2 765,70

 

Договорно наети служители

Функционална група

Степен при назначаване

Основна заплата в евро

Професионален опит в години, изискван за степента

IV

16

4 555,99

Повече от 20 години професионален опит

14

3 558,90

Повече от 7 години професионален опит

13

3 145,45

До 7 години професионален опит

III

9

2 780,03

Повече от 7 години професионален опит

8

2 457,08

До 7 години професионален опит

II

5

2 171,49

Повече от 7 години професионален опит

4

1 919,18

До 7 години професионален опит

I

1

1 847,76

-

 

Основната заплата се коригира с различни надбавки, както и с удръжки на данъци, социалноосигурителни вноски и други, предвидени в Правилника за длъжностните лица. Основната заплата е освободена от облагане с национални данъци.

За да бъдат отчетени по-високите разходи за живот в Хелзинки в сравнение с Брюксел, основната заплата се коригира с коефициент, определен въз основа на разходите за живот в Хелзинки. В горните таблици са посочени сумите на основната заплата преди корекцията.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)