Какво предлагаме

Присъединявайки се към екипа на ECHA, ще работите с водеща група експерти, посветили усилията си на прилагането на новаторското законодателство на ЕС в областта на химикалите с цел опазване на здравето на човека и околната среда, както и насърчаване на иновациите и конкурентоспособността.

Нашите работни и договорни условия са основани на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейските общности. Тези условия предлагат конкурентно възнаграждение и система от надбавки и привилегии:

  • здравно осигуряване и осигуряване срещу злополука;
  • схема за пенсионно осигуряване и осигуряване срещу безработица;
  • надбавка за жилищни нужди;
  • надбавка за дете на издръжка;
  • надбавка за предучилищно обучение;
  • възстановяване на училищни такси;
  • надбавка за експатриране или за пребиваване в чужда държава.

Заплати

Заплатите на служителите зависят от категорията и степента на всяка длъжност. Основните месечни заплати са представени в следните таблици.

Temporary Agents

 

Category Grade Basic salary in EUR
Step 1
Basic salary in EUR
Step 2
AD   12 11.590,57 12.077,61
AST 11 10.244,12 10.674,58
10 9.054,10 9.434,55
9 8.002,30 8.338,57
8 7.072,70 7.369,90
7 6.251,08 6.513,76
6 5.524,91 5.757,08
5 4.883,11 5.088,30
4 4.315,85 4.497,20
3 3.814,47 3.974,78
2 3.371,37 3.513,03
1 2.979,73 3.104,93

Contract agents

 

Function Group Grade of recruitment Basic salary in EUR Years of experience
required for the grade
IV 16 5.114,82 17 years or more
14 3.995,43 between 5 years and 17 years
13 3.531,26 less than 5 years
III 10 3.531,25 15 years or more
9 3.121,03 between 5 years and 15 years
8 2.758,47 less than 5 years
II 5 2.437,84 5 years or more
4 2.154,58 less than 5 years
I 1 2.074,40 no experience needed

Основната заплата се коригира с различни надбавки, както и с удръжки на данъци, социалноосигурителни вноски и други, предвидени в Правилника за длъжностните лица. Основната заплата е освободена от облагане с национални данъци.

За да бъдат отчетени по-високите разходи за живот в Хелзинки в сравнение с Брюксел, основната заплата се коригира с коефициент, определен въз основа на разходите за живот в Хелзинки. В горните таблици са посочени сумите на основната заплата преди корекцията.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)