Командировани национални експерти

Командированите национални експерти се избират от публичните администрации на държавите от ЕС, държавите членки на ЕАСТ, или от държава, по отношение на която Съветът е взел решение за започване на преговори за присъединяване. Те внасят своите уникални умения и знания в ECHA за определен период от време, преди да пренесат придобития опит по време на престоя си в Агенцията обратно в своята администрация.

Profile Deadline Vacancy notice  
Currently there are no open vacancies

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)