Командировани национални експерти

Командированите национални експерти се набират от държавните администрации на страните от ЕС. Те предоставят на разположение на ECHA своите уникални умения и знания за определен период от време, след което предоставят опита, придобит по време на престоя им в Агенцията, на разположение на изпращащата администрация.

No vacancies available at the moment

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)