R4BP - Register för biocidprodukter

R4BP 3 är det centrala nav som alla biocidansökningar går igenom. Det har funktioner med vars hjälp industrin och myndigheterna kan uppfylla de rättsliga kraven och utbyta information med varandra. 

Biocidinlämningar enligt förordningen om biocidprodukter (biocidförordningen, förordning (EU) nr 528/2012) inleddes den 1 september 2013. 

IUCLID används för att samla in, organisera och lagra data om verksamma ämnen och biocidprodukter. För att skapa en ansökan upprättar du ett IUCLID-underlag och skickar in det till Echa och de nationella myndigheterna genom R4BP 3. Du kan ladda ner IUCLID gratis från IUCLID:s webbplats. 

Migrationen av tillgångar och ansökningar från tidigare version av  R4BP2 till R4BP3 har genomförts. 

Om du inte kan hitta den tillgång i R4BP 3 som motsvarar ditt godkännande som registrerades i R4BP2, innebär detta att protokollet av ditt godkännande i R4BP2 inte innehöll ett giltigt LE UUID för innehavaren av godkännandet. För att kunna utföra den slutgiltiga migrationen från R4BP2 till R4BP 3 har sådana tillgångar tilldelats en virtuell juridisk enhet som för tillfället varken du eller något riktigt företag har tillgång till (”herrelös” tillgång). För att få tillgång till en ”herrelös” tillgång i R4BP 3 följer du anvisningarna under de specifika länkarna på denna sida. Mer information finns på sidan ”Q&A on migration” på Echas webbplats.