R4BP - Register för biocidprodukter

R4BP 3 är den centrala punkt som alla ansökningar för biocider görs genom. Det tillhandahåller funktioner som gör det möjligt för branschen och myndigheterna att uppfylla kraven i lagstiftningen och utbyta information med varandra. 

Inlämningen av underlag för biocider enligt förordningen om biocidprodukter (förordning (EU) nr 528/2012) påbörjades den 1 september 2013. 

IUCLID 5 används för att samla in, organisera och lagra uppgifter om verksamma ämnen och biocidprodukter. För att göra en ansökan skapar du ett underlag i IUCLID 5 och lämnar in det till Echa och de nationella myndigheterna via R4BP 3. IUCLID 5 kan hämtas från IUCLID:s webbplats. 

 

From the release of the R4BP 3.2 on 3 December 2014, a new user account management will be available in R4BP 3.
 
  • If you are an authorisation holder or you have an application ongoing in R4BP 2, make sure you have tagged your Legal Entity in the system by 20 November 2014. If you do not tag your Legal Entity to your applications and authorisations in R4BP 2 you will not be able to access your assets or proceed with your applications in R4BP 3.2. Please refer to the ‘Q&A on Migration' for further instruction on how to tag your Legal Entity, or contact the ECHA Helpdesk.
  • If you already have a REACH-IT/R4BP 3 account, you will be requested to reset your password the first time you login to R4BP 3.
  • If you do not have a REACH-IT account, you will be able to sign up in the R4BP 3 portal by following the steps in the system. Further information and instructions will be also available in December.
 

 

Överflyttning från nuvarande version av R4BP till R4BP 3 pågår. Ännu är inte alla befintliga tillstånd inlagda i systemet. Om du inte hittar ditt kan du titta i frågor och svar om överflyttningen för ytterligare instruktioner.