Lämna in nedströmsanvändaranmälningar för tillåtna användningar

Om du är en nedströmsanvändare som använder ett ämne som finns med i tillståndsförteckningen (bilaga XIV) och som en sökande högre upp i distributionskedjan beviljats tillstånd för, måste du anmäla din användning till Echa. 

När du använder ämnet måste du uppfylla villkoren för detta tillstånd, som din leverantör ska ha angett i säkerhetsdatabladet.

Ta reda på om din användning av ett ämne som är upptaget i bilaga XIV är godkänd

Tillståndsnumret finns med i säkerhetsdatabladet som du fått av leverantören. Numret framgår också av ämnets eller blandningens märkning. Det har följande format: ”REACH/x/x/x”. Kontakta leverantören om du inte hittar numret.

Sista dag för anmälan och information som ska lämnas

Du måste lämna in anmälan till Echa inom tre månader räknat från den första gången ämnet levererades till dig. Denna skyldighet gäller efter att beslutet om tillstånd har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. 

Följande information måste lämnas i anmälan:

  • Ditt företags identitet, 
  • tillståndnumret och 
  • kontaktuppgifter. 

Du kan också lämna information om den typiska årliga volymen och antalet medarbetare som använder ämnet. Dessutom kan du lämna en kortfattad kompletterande beskrivning av din användning och dina eventuella försök att hitta ett ersättningsämne.

Lämna in din anmälan

Du måste ha ett aktivt Reach-IT-konto (se steg 1 och 2 nedan) för att kunna lämna in anmälan. Länkar till Reach-IT finns till höger på denna sida.

  • Registrera ett konto i Reach-IT (du kan hoppa över det här steget om ditt företag redan har ett Reach-IT-konto).
  • Logga in på Reach-IT och välj ”Nedströmsanvändaranmälningar för tillåtna användningar” från menyn.
  • Följ guiden för inlämning online.

En länk till en videovägledning finns under ”RELATERAT” nedan.

 

 

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)