Så lämnar du in och uppdaterar din klassificerings- och märkningsanmälan

Det finns två sätt att lämna in din anmälan: via Reach-IT-portalen på Echas webbplats eller genom att överföra anmälan med hjälp av Echas system-till-system-tjänst. Oavsett vilken metod du väljer måste du först registrera dig i Reach-IT och skapa ett konto.

Du kanske redan har ett konto, har lämnat in en eller flera anmälningar och vill lämna in en uppdatering. Enligt artikel 41 i CLP-förordningen ska anmälare och registranter med alla tillgängliga medel söka komma överens om vilken post som ska läggas in i registret för ett gemensamt ämne, och det är därför vanligt att anmälningarna uppdateras.

För att upprätta och lämna in en ny anmälan eller göra en uppdatering av en anmälan går du till väga enligt följande steg:

 1. Skapa ett konto i Reach-IT
  Om du redan har ett konto behöver du inte skapa ett nytt konto för att lämna in en anmälan. Om du har glömt användarnamnet och/eller lösenordet till ditt Reach-IT-konto kan du använda kontaktformuläret för Echa-konton för att begära hjälp.
 2. Skapa en anmälargrupp (valfritt)
  Anmälare kan också bilda en grupp av tillverkare och/eller importörer och anmäla den klassificering och märkning som de har kommit överens om till registret. Detta steg är inte obligatoriskt. En grupp av tillverkare och/eller importörer kan skapas i Reach-IT. 
 3. Upprätta en anmälan om klassificering och märkning eller göra en uppdatering av en befintlig anmälan
  För att göra detta kan du använda antingen IUCLID eller verktyget för onlineunderlag. Om du har lämnat in din anmälan som en del av ett registreringsunderlag måste du lämna in en registreringsuppdatering (enligt artikel 22 i Reachförordningen) för att uppdatera din anmälan. 

  Följ länkarna nedan för mer information om de tillgängliga verktygen och för att kontrollera vilket verktyg som passar bäst i ditt fall.
   

   

  IUCLID
  Du skriver in alla nödvändiga uppgifter i IUCLID-datasetet och skapar ett underlag för din klassificerings- och märkningsanmälan.
  • I IUCLID kan du ange fler än en sammansättning för ett och samma ämne (om det till exempel finns olika föroreningsprofiler) och koppla varje sammansättning till en viss klassificering och märkning. Observera att varje anmälare bara kan göra en anmälan per ämne och att IUCLID är det enda verktyget där du kan anmäla flera sammansättningar för ett och samma ämne.
  • För dig som använt IUCLID tidigare kan detta vara det mest praktiska alternativet.
  • Det kan även vara den bästa metoden för dig som vill göra en registrering enligt Reach avseende 2018 års tidsfrist för registrering.

   

  Onlineunderlag
  Du kan ange de uppgifter som krävs manuellt i Reach-IT.
  • Om du bara behöver anmäla ett fåtal ämnen och för närvarande inte använder IUCLID kan det vara bättre att göra anmälan online via Reach-IT. 
  • Det kan till exempel vara ett praktiskt alternativ om du har ett litet eller medelstort företag, om anmälan gäller ett fåtal ämnen eller om den gäller enskilda juridiska enheter.
  • I onlineverktyget kan du välja en klassificering och märkning som redan anmälts eller registrerats av ett annat företag.

   

  System-till-system-tjänsten

  System-till-system-inlämningstjänsten (S2S) har tagits fram för dig som vill använda ditt eget it-system för att utarbeta och lämna in klassificerings- och märkningsanmälningar.

  Observera att du måste logga in på Reach-IT och godkänna användar- och tjänstevillkoren för att kunna göra en S2S-inlämning med hjälp av Reach-IT.

  • Echa har tillgängliggjort en mall som speglar det format och de data som klassificerings- och märkningsanmälningar ska innehålla.
  • Formatet tillgängliggörs som en uppsättning xsd-filer.
  • Anmälningar kan lämnas in i bulkform och kommer sedan att finnas tillgängliga i Reach-IT och i klassificerings- och märkningsregistret.
  Observera: Om dina klassificerings-, märknings- och förpackningsskyldigheter fullgjorts genom gruppanmälningar är det bara den importör eller tillverkare som lämnat in anmälan på dina vägnar som kan uppdatera den. Du måste därför kontakta denna importör eller tillverkare om du behöver uppdatera den anmälda klassificeringen.
 4. Inlämning av anmälan om klassificering och märkning samt uppdatering av densamma
  • När IUCLID-filen med din anmälan om klassificering och märkning är klar överför du den till Echa med hjälp av Reach-IT. Innan du lämnar in ditt underlag till Echa kan du kontrollera det med hjälp av valideringsassistenten (en funktion för kontroll av verksamhetsreglerna). IUCLID-insticksprogrammet kan laddas ner via webbplatsen för IUCLID.
  • Om du använder verktyget för onlineunderlag i Reach-IT vägleds du genom processen för inlämning av din anmälan om klassificering och märkning. 
  • Om du hellre använder system-till-system-tjänsten för att lämna in din anmälan om klassificering och märkning eller din uppdatering av en befintlig anmälan, se relevant avsnitt ovan.

Innehållet i det offentliga klassificerings- och märkningsregistret uppdateras regelbundet. Alla nyinkomna anmälningar och uppdateringar av befintliga anmälningar läggs till i registret varje gång en uppdatering görs.

Viktig information vid uppdatering av en anmälan

Identifieringskrav

För en lyckad inlämning av en uppdatering måste din klassificerings- och märkningsanmälan vara tydligt identifierbar som en uppdatering av en tidigare godkänd anmälan och innehålla följande obligatoriska uppgifter:

 • Referensnumret för den klassificerings- och märkningsanmälan som du vill uppdatera. Referensnumret har följande format: 02-XXXXXXXXXX-CCXXXX.
 • Det EG-nummer eller listnummer som ditt ämne har tilldelats.
 • Det tidigare inlämningsnumret (endast för anmälningar som lämnats in via IUCLID).
 • En motivering till uppdateringen (t.ex. ändring av klassificering och märkning för att uppfylla kraven i artikel 41).

Särskilda krav för de olika verktygen

För uppdatering av en klassificerings- och märkningsanmälan krävs följande:

 • I IUCLID: ange det tilldelade referensnumret (anmälningsnumret) i avsnitt 1.3. Du måste också ange det föregående inlämningsnumret i dokumentets sidhuvud, markera kryssrutan ”update” och ange skälen till uppdatering i ”update reason”.