EUSES - European Union System for the Evaluation of Substances

EUSES-programvaran hjälper dig att göra bedömningar av riskerna med kemikalier. 

Det är det europeiska referensverktyget för företag, myndigheter och forskare när de utarbetar sina miljöexponeringsbedömningar enligt biocidförordningen och Reachförordningen.

För Reach kan du också använda Chesar, kemikaliesäkerhetsbedömnings- och rapporteringsverktyget.

EUSES uppdaterades 2019 till version 2.2.0 särskilt för att stödja bedömningen av miljöexponeringen och riskerna för biocider. Nya och uppdaterade miljöutsläppsscenarier har lagts till, utsläppsnivån för direkt utsläpp till miljön har tagits med i alla steg i bedömningen och en ny version av SimpleTreat-modellen (4.0), som bedömer spridning, nedbrytning och fördelning av ett ämne i ett avloppsreningsverk, är tillgänglig. 

Följ våra nyheter för att hålla dig uppdaterad om Echas verktyg för kemikaliesäkerhetsbedömning. 

Chemical risk assessment stakeholders' community - call for interest

ECHA is currently developing the Chesar Platform, the chemical risk assessment tool combining Chesar and EUSES, and serving both REACH and Biocide. To prepare the new tool, ECHA is in the process of setting up a stakeholder community. The community will play a key role in collecting and discussing a wide range of scientific proposals, from assessment methodologies and approaches to the usability of the Platform.

We therefore invite all parties interested to be part of this group to reply to this questionnaire.