Okrožnica PIC

Okrožnica PIC je poročilo, ki ga dvakrat na leto objavi sekretariat Rotterdamske konvencije. To je ključen dokument za izvajanje postopka soglasja po predhodnem obveščanju (PIC) in izmenjavo informacij o nevarnih kemikalijah.

V okrožnicah so objavljeni najnovejši podatki o odločitvah konference pogodbenic Konvencije in povzetki ustreznih nacionalnih ureditvenih ukrepov ter predlogov za vključitev zelo nevarnih oblik pesticidnih pripravkov v postopek soglasja po predhodnem obveščanju. Publikacije vsebujejo tudi informacije o novih uvoznih odgovorih, ki jih predložijo pogodbenice, in sezname vseh veljavnih obvestil za posamezne kemikalije, za katere velja postopek PIC.

 

PIC Circulars

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)