Letno poročanje o uvozu in izvozu kemikalij na podlagi soglasja po predhodnem obveščanju

Uvozniki in izvozniki kemikalij PIC morajo v prvem četrtletju vsakega leta svoje imenovane nacionalne organe obvestiti o natančnih količinah kemikalije (v obliki snovi ali kot sestavine zmesi ali izdelkov), izvožene v države nečlanice EU oziroma uvožene iz teh držav v predhodnem letu. Ta zahteva izhaja iz člena 10 Uredbe (EU) 649/2012 in člena 9 predhodnih uredb o postopku soglasja po predhodnem obveščanju (Uredba (ES) št. 304/2003 in Uredba (ES) št. 689/2008).

 

Reports on PIC chemicals exported and imported under Regulation 649/2012

2017

2016

2015

2014

 

 Reports on PIC chemicals exported and imported under Regulation 689/2008

 

Reports on PIC chemicals exported and imported under Regulation 304/2003

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)