Zahteva po izrecnem soglasju

 

Poleg obvezne prijave je pri izvozu kemikalij, vključenih v dela 2 in 3 Priloge I k uredbi o soglasju po predhodnem obveščanju, treba pridobiti tudi veljavno izrecno soglasje imenovanega nacionalnega organa države uvoznice zunaj EU. Izvzetje se lahko dovoli samo v izjemnih okoliščinah:

  • če se država uvoznica ni odzvala v 60 dneh od datuma, ko je bilo zahtevano izrecno soglasje, in če so izpolnjeni vsi pogoji iz člena 14(7) Uredbe (EU) št. 649/2012, lahko izvoznik predlaga izvzetje iz zahteve za pridobitev izrecnega soglasja;
  • če je prijavljena kemikalija navedena v delu 2 Priloge I in se namerava izvoziti v državo OECD, se lahko obravnava predlog o izvzetju zahteve po izrecnem soglasju. Da bi lahko izvoznik zaprosil za takšno izvzetje, mora predložiti dokazno dokumentacijo, da je kemikalija licencirana, registrirana ali dovoljena v zadevni državi OECD.

Za kemikalije iz dela 3 Priloge se ta zahteva ne uporablja, če se v okrožnici PIC Rotterdamske konvencije objavi soglasje glede uvoza in so izpolnjena nekatera merila.

Izrecno soglasje ostane veljavno za poznejši izvoz še tri koledarska leta, razen če je določeno drugače v pogojih izrecnega soglasja. V teh treh letih lahko katero koli podjetje v EU isto kemikalijo izvaža v državo, ki je odobrila izrecno soglasje (če pogoji soglasja to dovoljujejo), vendar mora še vedno izpolnjevati zahteve za letno prijavo in poročanje. Agencija ECHA vzdržuje podatkovno zbirko vseh obstoječih in novih prijav in izrecnih soglasij.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)