Kaj ponujamo

Po zaposlitvi v agenciji ECHA boste sodelovali z vodilno skupino strokovnjakov, ki se je zavezala izvajanju inovativne zakonodaje EU o kemikalijah v korist človeškega zdravja in okolja ter za inovacije in konkurenčnost.

Naši delovni in pogodbeni pogoji temeljijo na kadrovskih predpisih in pogojih za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Ponujajo konkurenčno plačilo s sistemom nadomestil in dodatkov:

  • zdravstveno in nezgodno zavarovanje;
  • pokojninsko zavarovanje in zavarovanje za primer nezaposlenosti;
  • dodatek za gospodinjstvo;
  • dodatek za vzdrževanega otroka;
  • dodatek za predšolskega otroka;
  • povračilo za šolnine otrok;
  • nadomestila za izselitev in bivanje v tujini.

Plače

Plača osebja je odvisna od kategorije in razreda delovnega mesta. Osnovne mesečne plače so prikazane v spodnjih tabelah.

Začasni uslužbenci

Kategorija

Razred

Osnovna plača v EUR

1. stopnja

Osnovna plača v EUR

2. stopnja

AD

 

12

10 324,20

10 758,04

AST

11

9 124,87

9 508,31

10

8 064,86

8 403,76

9

7 127,99

7 427,52

8

6 299,95

6 564,69

7

5 568,11

5 802,09

6

4 921,28

5 128,07

5

4 349,59

4 532,36

 

4

3 844,31

4 005,85

 

3

3 397,73

3 540,50

 

2

3 003,02

3 129,21

 

1

2 654,17

2 765,70

 

Pogodbeni uslužbenci

Funkcionalna skupina

Razred zaposlitve

Osnovna plača v EUR

Leta izkušenj, potrebna za razred

IV

16

4.555,99

Več kot 20 let poklicnih izkušenj

14

3.558,90

Več kot 7 let poklicnih izkušenj

13

3.145,45

Do 7 let poklicnih izkušenj

III

9

2.780,03

Več kot 7 let poklicnih izkušenj

8

2.457,08

Do 7 let poklicnih izkušenj

II

5

2.171,49

Več kot 7 let poklicnih izkušenj

4

1.919,18

Do 7 let poklicnih izkušenj

I

1

1.847,76

-

 

Višina osnovne plače se spremeni zaradi različnih dodatkov in davkov, dajatev za socialno varnost in drugih odbitkov, kakor je določeno v kadrovskih predpisih. Na osnovni osebni dohodek se ne plačujejo nacionalni davki.

Zaradi višjih življenjskih stroškov v Helsinkih v primerjavi z Brusljem se osnovna plača prilagodi s koeficientom, ki temelji na življenjskih stroških v Helsinkih. Osnovne plače, navedene v preglednicah, so osnovne plače pred prilagoditvijo.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)