Pripravništvo

Agencija ECHA išče nove diplomante, ki želijo prispevati k njenemu vsakodnevnemu delu.

Vsako leto je na voljo 20 pripravniških mest za diplomante na znanstvenih področjih, kot so na primer kemija, toksikologija, biologija, okoljevarstvena znanost in tehnologije, ter upravnih zadolžitev na področjih, kot so na primer pravo, komunikologija, finance, kadrovske zadeve ter informacijsko-komunikacijska tehnologija. Pripravništvo se običajno začne na začetku marca ali septembra.

Program pripravništva je namenjen:

  • diplomantom z nedavno pridobljeno univerzitetno izobrazbo ali drugimi tehničnimi ali strokovnimi kvalifikacijami primerljive ravni s področij, ki se nanašajo na veljavno zakonodajo o kemikalijah, ali drugih področij, ki zadevajo upravne naloge institucije EU;
  • zaposlenim v javnem ali zasebnem sektorju, ki opravljajo delo na ravni pridobljene diplome na področjih, ki se nanašajo na veljavno zakonodajo o kemikalijah.

Razgovori z nekdanjimi pripravniki


Trajanje

Pripravništvo lahko traja od tri do največ šest mesecev.

Denarno nadomestilo

Program pripravništva ponuja denarno nadomestilo v višini približno 1 300 EUR.

Pripravniki, ki od svojega delodajalca še naprej prejemajo osebni dohodek oziroma kakršno koli drugo plačilo ali dodatek, so do denarnega nadomestila za pripravništvo od agencije ECHA upravičeni samo, če je znesek, ki ga prejemajo, nižji od zgoraj navedenega zneska. V takšnem primeru bodo pripravniki prejeli znesek, ki je enak razliki med njihovim dohodkom in višino nadomestila, ki ga ECHA plača pripravnikom.

Zaposleni pripravniki morajo predložiti izjavo o višini osebnega dohodka, stroškov in dodatkov, ki jo je podpisal njihov delodajalec.

Izbirna merila

Če se želite prijaviti za pripravniško mesto za diplomante, morate:

  • biti državljan države članice EU ali države Evropskega gospodarskega prostora (Norveške, Islandije, Lihtenštajna). Državljani držav kandidatk v okviru predpristopne strategije se lahko tudi prijavijo glede na razpoložljivost proračunskih sredstev in zmogljivosti agencije ECHA, da jim ponudi pripravniško mesto. Prijavi se lahko tudi omejeno število državljanov držav, ki niso članice EU;
  • znati angleško, ker je to delovni jezik v agenciji ECHA;
  • imeti univerzitetno izobrazbo ali enakovredne kvalifikacije oziroma opravljati delo na ravni pridobljene diplome na področjih, ki zadevajo agencijo ECHA.

Če boste izbrani, vas bomo povabili na telefonski ali osebni razgovor.

Pripravniki niso upravičeni do zdravstvenega zavarovanja. Pred začetkom pripravništva morate dokazati, da imate sklenjeno veljavno zavarovanje za primer bolezni ali nezgode, ki velja na Finskem.

Pripravništvo se ne ponudi kandidatom, ki so že bili pripravniki ali zaposleni v instituciji ali organu EU ali so več kot osem tednov delali za agencijo ECHA kot začasni uslužbenci, raziskovalci ali notranji izvedenci.

 

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)