Postopek zaposlovanja

Vsa prosta delovna mesta objavljamo na spletnem mestu agencije ECHA. Popolno prijavo za delovno mesto je treba oddati najkasneje zadnji dan zbiranja prijav.

Natečajna komisija bo pregledala vse popolne prijave v skladu z merili, ki so bila določena v razpisu za delovno mesto. Ta komisija bo izbrala najprimernejše kandidate na objektiven, nepristranski in pregleden način ter jih povabila na razgovor.

Razgovor in pisni preskus

V naslednjem koraku se opravi razgovor z natečajno komisijo, ki se imenuje za vsak izbirni postopek. Komisija bo preverila kandidate v skladu z merili, ki so bila določena v razpisu za delovno mesto.

Razgovor bo potekal v angleškem jeziku, vendar se lahko preveri tudi znanje drugih jezikov. Materni govorci angleščine lahko pričakujejo tudi preskus znanja drugega jezika.

Poleg razgovora bodo kandidati opravili še pisni preskus v angleščini s strokovnega področja, ki se zahteva za ustrezen profil.

Rezervni seznam

Po razgovorih in pisnih preskusih bo natečajna komisija sestavila rezervni seznam, na katerega bodo vključeni najprimernejši kandidati. ECHA lahko zaposli osebe z rezervnega seznama kadar koli med trajanjem veljavnosti seznama, kar je običajno dve leti z možnostjo podaljšanja za eno leto.

Pomnite, da vključitev na rezervni seznam še ne pomeni, da ste upravičeni do zaposlitve.

Izbirni postopek lahko traja največ šest mesecev od zadnjega dneva za oddajo prijav do odobritve rezervnih seznamov.

Osebe, ki so oddale prijave, lahko zahtevajo ponovni pregled v desetih dneh od prejetja odločitve. V treh mesecih lahko vložijo tudi pritožbo. Kot vsi državljani EU se lahko osebe, ki so oddale prijave, pritožijo tudi Evropskemu varuhu človekovih pravic.

 

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)