Osebje

Agencija ECHA ponuja predvsem dve različni vrsti zaposlitve: začasni uslužbenci in pogodbeni uslužbenci.

Začasni uslužbenci

Delovna mesta za začasne uslužbence so razdeljena na dve funkcionalni skupini glede na vrsto in pomembnost nalog:

  • funkcionalna skupina za administratorje (AD) zajema dvanajst razredov od AD 5 do AD 16 in vključuje tehnične, upravne, svetovalne, jezikovne in znanstvene delovne naloge;
  • funkcionalna skupina za asistente (AST) zajema enajst razredov od AST 1 do AST 11 in vključuje izvršne, tehnične in pisarniške delovne naloge.

Pogodba začasnega uslužbenca se običajno sklene za pet let in jo je mogoče podaljšati za določen čas. Če se podaljša še drugič, se sklene pogodba za nedoločen čas.

Preskusno obdobje za začasne uslužbence je šest mesecev.

Pogodbeni uslužbenci

Delovna mesta za pogodbene uslužbence so razdeljena na štiri funkcionalne skupine glede na dolžnosti in odgovornosti:

  • funkcionalna skupina I zajema upravno-administrativne naloge podpornih storitev;
  • funkcionalna skupina II zajema tajniške naloge in naloge za vodenje pisarne;
  • funkcionalna skupina III zajema izvršne naloge, sestavljanje besedil in računovodske naloge;
  • funkcionalna skupina IV zajema upravne, svetovalne in jezikovne naloge.

Pogodba začasnega uslužbenca se lahko sklene za največ tri leta, vendar jo je mogoče podaljšati za določen čas. Če se podaljša še drugič, se sklene pogodba za nedoločen čas.

Pogodbeni uslužbenci, ki se zaposlijo za več kot eno leto, imajo devet mesecev preskusne dobe.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)