Napoteni nacionalni strokovnjaki

Napoteni nacionalni strokovnjaki prihajajo iz javnih služb držav EU, držav članic Efte ali držav, s katerimi je Svet začel pristopna pogajanja. V agenciji ECHA določen čas prispevajo svoja posebna znanja in spretnosti, nato pa se z izkušnjami, pridobljenimi v tem obdobju, vrnejo v domačo državno upravo.

There are no open vacancies at the moment.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)