Pogoji za prijavo

Oseba, ki se prijavlja na delovno mesto, mora:

  • biti državljan države članice Evropske unije ali državljan države Evropskega gospodarskega prostora (Norveške, Islandije, Liechtensteina);
  • znati angleško, ker je to delovni jezik agencije ECHA;
  • dobro znati enega od uradnih jezikov EU in zadovoljivo znati še en uradni jezik EU;
  • predložiti ustrezne reference o osebnostnih lastnostih za delovno mesto;
  • imeti vse pravice državljana;
  • imeti izpolnjene vse zakonske obveznosti glede služenja vojaškega roka;
  • biti telesno pripravljen za opravljanje svojih nalog.

Poklicne kvalifikacije

Osebe, ki se prijavljajo na delovno mesto, morajo biti ustrezno izobražene in poklicno usposobljene, kakor je navedeno v razpisu.

Upoštevajo se samo kvalifikacije, ki jih je izdal ustrezen organ države članice EU ali organ države EGP, ali kvalifikacije, ki so jih ti organi potrdili za enakovredne.

Strokovne izkušnje se upoštevajo od dneva, ko je oseba, ki se prijavlja, pridobila najnižje kvalifikacije, ki so potrebne za potegovanje za zadevno delovno mesto.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)