Čo ponúkame

Po prijatí do zamestnania budete pracovať s významnou skupinou expertov, ktorí sa venujú implementácii priekopníckych právnych predpisov EÚ o chemikáliách v prospech zdravia ľudí, v prospech životného prostredia, ako aj v prospech inovácií a konkurencieschopnosti.

Naše pracovné a zmluvné podmienky vychádzajú zo služobného poriadku a podmienok zamestnávania iných zamestnancov Európskych spoločenstiev. Tieto ponúkajú konkurencieschopné odmeňovanie so systémom dávok a požitkov:

  • zdravotné a úrazové poistenie
  • dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti
  • príspevok na domácnosť
  • príspevok na nezaopatrené dieťa
  • predškolský príspevok
  • úhrada školských poplatkov
  • príspevok na prácu a pobyt v zahraničí

Platy

Platy zamestnancov závisia od kategórie a platovej triedy jednotlivých pracovných miest. Základné mesačné platy sú uvedené v tabuľkách.

Dočasní zamestnanci

Kategória

Platová trieda

Základný plat v EUR

1. stupeň

Základný plat v EUR

2. stupeň

AD

 

12

10 324,20

10 758,04

AST

11

9 124,87

9 508,31

10

8 064,86

8 403,76

9

7 127,99

7 427,52

8

6 299,95

6 564,69

7

5 568,11

5 802,09

6

4 921,28

5 128,07

5

4 349,59

4 532,36

 

4

3 844,31

4 005,85

 

3

3 397,73

3 540,50

 

2

3 003,02

3 129,21

 

1

2 654,17

2 765,70

 

Zmluvní zamestnanci

Funkčná skupina

Platová trieda pri nástupe do zamestnania

Základný plat v EUR

Roky praxe, ktoré sa vyžadujú pre danú platovú triedu

IV

16

4 555,99

Viac ako 20 rokov odbornej praxe

14

3 558,90

Viac ako 7 rokov odbornej praxe

13

3 145,45

Odborná prax do 7 rokov

III

9

2 780,03

Viac ako 7 rokov odbornej praxe

8

2 457,08

Odborná prax do 7 rokov

II

5

2 171,49

Viac ako 7 rokov odbornej praxe

4

1 919,18

Odborná prax do 7 rokov

I

1

1 847,76

-

 

K základnému platu sa pripočítajú rozličné príspevky a podlieha rôznym zrážkam, ako je daň, odvody na sociálne zabezpečenie a ďalšie zrážky uvedené v služobnom poriadku. Základný plat nepodlieha vnútroštátnym daniam.

Na základný plat sa uplatňuje koeficient zohľadňujúci vyššie životné náklady v Helsinkách v porovnaní s Bruselom vypočítaný na základe životných nákladov v Helsinkách. Základné platy, ktoré sú uvedené v tabuľkách, predstavujú neupravené sumy.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)