Medziagentúrny trh práce

Agentúry Európskej únie podporujú medziagentúrny pracovný trh, aby tak prispeli k mobilite svojich vysokokvalifikovaných zamestnancov.

Voľné pracovné miesta sú k dispozícii len pre zamestnancov agentúr a sú vyhradené pre zamestnancov, ktorých platové zaradenie zodpovedá platovému zaradeniu uvedenému v oznámení o voľnom pracovnom mieste. Úspešní uchádzači budú prijatí do zamestnania s rovnakou platovou triedou, akú mali v pôvodnej agentúre.

Žiadosti posielajte na adresu: IAJM (a) echa.europa.eu

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)