Zamestnanci

Agentúra ECHA ponúka najmä dva rôzne typy pracovných miest, a to pozície dočasných zamestnancov a zmluvných zamestnancov.

Dočasní zamestnanci

Pracovné miesta dočasných zamestnancov sú rozdelené do dvoch funkčných skupín podľa povahy a významu pracovných povinností.

  • Funkčná skupina administrátorov (AD) sa skladá z dvanástich tried od AD 5 po AD 16, ktoré zodpovedajú technickým, administratívnym, poradným, jazykovým a vedeckým úlohám.
  • Funkčná skupina asistentov (AST) sa skladá z jedenástich tried od AST 1 po AST 11, ktoré zodpovedajú výkonným, technickým a administratívnym úlohám.

Zmluva dočasného zamestnanca vo všeobecnosti trvá päť rokov s možnosťou obnovenia na dobu určitú. Ak sa zmluva obnoví druhýkrát, obnoví sa na dobu neurčitú.

Skúšobná doba dočasných zamestnancov je šesť mesiacov.

Zmluvní zamestnanci

Pracovné miesta zmluvných zamestnancov sú rozdelené do štyroch funkčných skupín podľa povahy a významu pracovných úloh a povinností.

  • Funkčná skupina I zodpovedá podporným administratívnym služobným povinnostiam.
  • Funkčná skupina II zodpovedá kancelárskym prácam a úlohám spojeným s riadením kancelárie.
  • Funkčná skupina III zodpovedá plneniu výkonných, redakčných a účtovných úloh.
  • Funkčná skupina IV zodpovedá plneniu administratívnych, poradenských a jazykových úloh.

Zmluvy zmluvných zamestnancov sa uzatvárajú maximálne na tri roky s možnosťou obnovenia na dobu určitú. Ak sa zmluva obnoví druhýkrát, obnoví sa na dobu neurčitú.

Zmluvní zamestnanci prijatí na viac ako jeden rok majú deväťmesačnú skúšobnú dobu.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)