Cum să vă caracterizați și să vă identificați substanța

În cazul majorității proceselor REACH, CLP și BPR, pentru a identifica substanța în mod clar, trebuie să includeți în dosar următoarele informații:

  • denumirea substanței și identificatorii aferenți – de exemplu, denumirea IUPAC, numărul EINECS sau ELINCS, numărul CAS;
  • formula moleculară și structurală, dacă este cazul;
  • informații despre compoziția și puritatea substanței;
  • date spectrale și alte informații analitice pentru verificarea identității și a compoziției substanței.

Cerințele specifice referitoare la substanțele mono-constituente, multi-constituente și UVCB sunt descrise în Ghidul pentru identificarea și denumirea substanțelor conform REACH și CLP.

ECHA trebuie să ajungă la concluzia că identitatea pe care ați atribuit-o substanței este corectă. În acest scop, este necesar ca dosarul să includă spectre și cromatograme de calitate, precum și alte informații analitice. Este important ca spectrele, cromatogramele și celelalte informații analitice să fie evaluate complet, iar interpretarea lor să fie atașată la dosar.

Pentru informații suplimentare despre modul de pregătire a secțiunii referitoare la identitatea substanței din dosarul de înregistrare REACH, consultați Manualul pentru transmiterea datelor – Partea 18: Raportarea identității substanței în IUCLID 5 pentru înregistrarea în temeiul REACH.