Hydrocarbon solvents

Substanțele cu proprietăți dizolvante pe bază de hidrocarburi se obțin de obicei din materii prime petroliere și conțin una sau mai multe clase de hidrocarburi (de exemplu, alcani cu catenă liniară, ramificată sau ciclică și hidrocarburi aromatice).

Diversele tipuri de solvenți pe bază de hidrocarburi se diferențiază, în principal, prin clasa de hidrocarburi căreia îi aparțin și prin distribuția lungimii catenei de carbon. Distribuția lungimii catenei de carbon depinde de intervalul de distilare vizat al produsului final. Lungimile catenelor de carbon ale solvenților pe bază de hidrocarburi sunt, de obicei, fracțiuni înguste ale hidrocarburilor cu lungimi mai mari de C5 și mai mici de C20. Datorită variabilității compoziției materiilor prime, mulți solvenți pe bază de hidrocarburi se încadrează la definiția substanțelor UVCB.

Procedeul principal de transformare a materiilor prime petroliere în solvenți pe bază de hidrocarburi constă într-o combinație de etape diferite care pot include distilarea materiei prime, hidrodesulfurarea, hidrogenarea moderată sau puternică și, în final, distilarea și rectificarea componentelor ușoare.

Puteți primi asistență suplimentară din partea Asociației Producătorilor de Solvenți pe bază de Hidrocarburi (Hydrocarbon Solvent Producers Association – HSPA), o ramură sectorială a Consiliului European al Industriei Chimice (CEFIC). 

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)