De ce este importantă identificarea corectă?

O siluetă albă sprijinită de un semn de întrebare roșuTrebuie să știți în ce constă substanța dumneavoastră, pentru a vă da seama dacă este vizată de legislația UE privind produsele chimice. În caz afirmativ, ar putea fi nevoie să îndepliniți anumite obligații legale pentru a continua să utilizați și să comercializați substanța.

Stabilirea precisă a identității substanței vă ajută:

  • să vă dați seama dacă trebuie să o înregistrați la ECHA sau dacă este exceptată de la înregistrare;
  • să identificați alți solicitanți și potențiali solicitanți ai înregistrării aceleiași substanțe. Regulamentul REACH prevede obligația întreprinderilor de a coopera cu ceilalți producători sau importatori ai aceleiași substanțe pentru a crea o înregistrare în comun;
  • să definiți un profil al identității substanței (SIP) și compoziția limită corespunzătoare, pentru transparență în ceea ce privește sfera de cuprindere a înregistrării comune;
  • să faceți schimb de date în mod corect, pentru a preveni testarea inutilă pe animale și pentru a reduce costurile;
  • să stabiliți dacă există o clasificare armonizată pentru substanță sau dacă utilizarea acesteia face obiectul unei restricții sau necesită o autorizație;
  • să beneficiați de informațiile culese de alte persoane cu privire la efectele substanței, la posibilele utilizări în cadrul lanțului de aprovizionare și la alternativele mai sigure.

Gestionați-vă substanța în condiții de siguranță
în tot lanțul de aprovizionare!

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)