Sari la continut
Sari la continut

Identificarea substanței

Regulamentele REACH, CLP și BPR se concentrează asupra substanțelor. De exemplu, REACH vă impune să transmiteți un dosar pentru fiecare substanță chimică pe care o produceți sau o importați. Elementul esențial al dosarului îl constituie identificarea clară și precisă a substanței.

Stabilirea precisă a identității substanței reprezintă un punct de plecare esențial pentru înregistrarea în temeiul REACH, precum și pentru respectarea regulamentului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea (CLP) și a celui privind produsele biocide. De asemenea, permite identificarea corectă a substanțelor nocive. Aceasta permite adoptarea unor măsuri corespunzătoare de gestionare a riscurilor, care să țină sub control riscurile cauzate de aceste substanțe pentru sănătatea umană și pentru mediu.

Dar ce înseamnă identificarea substanței și de ce este important să fie făcută corect?

Să începem

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)


Route: .live2