Identificarea substanței

Identificarea substanței

Regulamentul REACH, Regulamentul privind clasificarea, etichetarea și ambalarea (CLP) și Regulamentul privind produsele biocide (BPR) se concentrează asupra substanțelor. De exemplu, REACH vă impune să transmiteți un dosar de înregistrare pentru fiecare substanță chimică pe care o produceți sau o importați. Elementul esențial al dosarului îl constituie identificarea clară și precisă a substanței.

Stabilirea precisă a identității substanței reprezintă un punct de plecare esențial pentru înregistrarea în temeiul REACH, precum și pentru respectarea Regulamentului CLP și a celui privind produsele biocide. De asemenea, permite identificarea corectă a substanțelor nocive. Aceasta permite adoptarea unor măsuri corespunzătoare de administrare a riscurilor, care să țină sub control riscurile cauzate de aceste substanțe pentru sănătatea umană și pentru mediu.

Noțiuni de bază