Cum să modificați identificatorul substanței

ECHA vă pune la dispoziție un serviciu pentru modificarea identificatorilor chimici ai substanței dvs. înregistrate.

Puteți solicita ECHA o modificare a principalilor identificatori ai înregistrării dvs., ca de exemplu numărul CE, în cazul unei identificări incorecte a substanței. Drepturile dvs. la producție și import nu sunt afectate de modificarea identificatorilor chimici.

Puteți solicita modificarea prin intermediul formularului online. În cazul în care modificarea se referă la o înregistrare comună asupra căreia are efecte, solicitantul principal al înregistrării va trebui să atașeze la formularul online un „plan de transmitere în comun" care să cuprindă toate acordurile co-solicitanților înregistrării cu privire la adaptarea identificatorilor substanței.

După primirea solicitării acestui serviciu, ECHA verifică posibilitatea de prelucrare. În cazul în care consideră că serviciul poate fi furnizat, agenția emite o taxă de serviciu pentru fiecare solicitant al înregistrării, în funcție de volumul anticipat de muncă.

ECHA nu va verifica în cadrul acestui serviciu dacă dosarele de înregistrare respectă cerințele privind informațiile referitoare la identitatea substanței în conformitate cu Regulamentul REACH. În practică, aceasta înseamnă că, în cazul în care sunt selectate pentru verificarea conformității după modificarea identificatorilor chimici, înregistrările dvs. pot fi declarate neconforme în ceea ce privește identitatea substanței.

Taxa minimă este de 300 EUR și se aplică fiecărui solicitant al înregistrării care solicită corectarea unui identificator al substanței.  Cuantumul taxei este definit într-o decizie adoptată de Consiliul de administrație al ECHA. Termenul de plată a facturii este de 30 de zile. Veți fi informat și în cazul în care cererea nu poate fi prelucrată.

La primirea plății, ECHA actualizează în REACH-IT informațiile despre identificatori. Solicitantul principal al înregistrării și co-solicitanții înregistrării sunt informați cu privire la finalizarea sarcinii prin intermediul REACH-IT și primesc un termen rezonabil în care trebuie depusă o înregistrare actualizată cu identificatorii corecți.

 

Related news

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)