Ateliere de lucru pentru lanțul de aprovizionare

Înlocuirea substanțelor chimice este o sarcină dificilă – trebuie îndeplinite multe condiții economice și legate de performanță, profilurile de pericol și de risc ale alternativelor trebuie să fie bine înțelese și poate fi necesară o evaluare a ciclului de viață al substanței înlocuitoare avute în vedere. Întreprinderile nu pot face aceste lucruri fără să discute cu clienții și cu furnizorii. Din acest motiv, colaborarea în cadrul lanțului de aprovizionare reprezintă un factor esențial pentru conceperea și adoptarea unor alternative mai sigure.

ECHA a propus statelor membre și părților interesate să organizeze ateliere de lucru pentru identificarea modalităților de soluționare a problemelor specifice întâmpinate în procesul de înlocuire a substanțelor, la care să se implice și întreprinderile din lanțul de aprovizionare interesate să identifice alternative mai sigure, care să poată îndeplini o anumită funcție și să respecte cerințele privind utilizarea finală.

Atelierele de lucru ar oferi participanților ocazia să afle ce este necesar din punct de vedere tehnologic și funcțional pentru a-și consolida capacitățile și a beneficia de instruire la nivelul operațional al întreprinderilor. 

În mod normal, aceste ateliere ar avea loc în limba națională a statului membru sau, alternativ, ar putea fi organizate la nivel european, în limba engleză.

Atelierele:

  • ar ajuta diverșii operatori interesați din lanțul de aprovizionare să inițieze un dialog cu privire la oportunitățile și dificultățile înlocuirii substanțelor chimice; și 
  • ar avea ca efect proiecte de inovare și colaborări concrete în sfera înlocuirii substanțelor cu alternative mai sigure. 

ECHA poate să ajute la elaborarea programului atelierelor, să împărtășească propriile experiențe de la atelierele anterioare, să disemineze concluziile și să ofere sprijin suplimentar sub alte forme.

Exemplul de mai jos prezintă structura unui atelier pe tema înlocuirii substanțelor chimice, destinat lanțului de aprovizionare.

Doriți să organizați sau să participați la organizarea unui atelier privind înlocuirea, destinat operatorilor din lanțul de aprovizionare și axat pe substanțe și funcționalități specifice? --> contactați-ne.

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)