Sari la continut
Sari la continut

Date pentru prevenirea înlocuirilor regretabile

Datele culese prin punerea în aplicare a regulamentelor REACH, CLP și BPR (Regulamentul privind produsele biocide) pot fi de mare ajutor în evaluarea pericolelor și a riscurilor substanțelor alternative. 

Conform REACH, solicitanții înregistrării au obligația să furnizeze informații privind substanțele produse sau importate în UE. În plus, ECHA poate solicita informații suplimentare pentru a clarifica un motiv de îngrijorare privind o substanță.

Aceste date, accesibile prin intermediul site-ului ECHA, pot ajuta la utilizarea substanțelor chimice în condiții de siguranță și la realizarea activităților de înlocuire.

Date pentru prevenirea înlocuirilor regretabile

 

Image

Informații din dosarele de înregistrare și din notificările privind clasificarea și etichetarea.

 

Image

Informații despre utilizări, expunere/emisii, riscuri și alternative la substanțele care fac obiectul proceselor de autorizare sau de restricționare REACH.

 

Image

Informații privind substanțele sau produsele biocide, culese în temeiul Regulamentului privind produsele biocide.

Împreună cu statele membre, ECHA a început să acorde o atenție sporită similarității structurale dintre substanțe. De asemenea, agenția a început să abordeze substanțele în grupuri, pentru a evita înlocuirile regretabile. ECHA va continua să îmbunătățească modurile în care utilizează și diseminează informațiile esențiale privind substanțele chimice înregistrate, în special din perspectiva înlocuirii acelora care prezintă motive de îngrijorare.

Doriți să participați la un atelier de lucru pe tema accesului la datele relevante pentru înlocuirea substanțelor periculoase? --> contactați-ne.

Categories Display


Route: .live1