Lista de substanţe chimice: anexa I

Regulamentul PIC se aplică unei liste de produse chimice (produse chimice individuale sau grupuri de produse chimice) incluse în anexa I, amestecurilor care conţin astfel de produse chimice într-o concentraţie care determină aplicarea obligaţiilor de etichetare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 (Regulamentul CLP) (indiferent de prezența oricărei alte substanțe), precum şi articolelor care conţin astfel de produse chimice într-o formă nereacţionată.

Această listă este actualizată cu regularitate ca urmare a măsurilor de reglementare în temeiul legislaţiei UE, precum şi a evoluţiilor în temeiul Convenției de la Rotterdam. Lista este structurată în trei părţi care definesc diferitele obligații aplicate produselor chimice.

Partea 1

Aceste produse chimice fac obiectul procedurii de notificare de export. Aceasta cuprinde toate produsele chimice care sunt interzise sau sever restricționate în cadrul UE în cel puţin una din cele patru subcategorii de utilizare definite în Regulamentul PIC:

  • produse chimice industriale pentru uz profesional;
  • produse chimice industriale pentru uzul publicului;
  • pesticide utilizate ca produse fitosanitare;
  • alte pesticide, cum ar fi produsele biocide.

Partea 2

Pe lângă cerinţa de notificare a exportului, produsele chimice din partea 2 fac obiectul cerinţei suplimentare prin care autoritatea naţională desemnată a exportatorului trebuie să primească o declaraţie din partea autorităţilor din ţara importatoare care să precizeze că acestea sunt de acord cu importul. Această declarație se numeşte consimțământ explicit.

Respectivele produse chimice sunt indicate pentru notificarea PIC în temeiul Convenției de la Rotterdam deoarece sunt interzise sau sever restricționate în cadrul UE într-una din cele două categorii de utilizare definite de Convenţia de la Rotterdam: pesticid sau produs chimic industrial.

Partea 3

Produsele chimice din partea 3 fac obiectul cerinţei de notificare a exportului şi, în plus, a cerinţei de consimţământ explicit, cu excepţia cazului în care în circulara PIC a Convenţiei de la Rotterdam se publică un răspuns privind importul şi dacă sunt îndeplinite anumite criterii.

Acestea sunt produsele chimice care fac obiectul procedurii PIC, astfel cum este descrisă în Convenţia de la Rotterdam, şi sunt enumerate în anexa III la convenție.

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)