Procedura de notificare de export

Exportatorii cu sediul într-un stat membru al UE trebuie să își notifice intenţiile de a exporta anumite produse chimice într-o ţară din afara UE. Aceasta se aplică produselor chimice menționate în anexa I la Regulamentul PIC. Exportatorii trebuie să informeze autoritatea naţională desemnată din țara din care va proveni exportul înainte de efectuarea primului export anual, precum şi înainte de primul export din fiecare an calendaristic ulterior.

Fiecărei notificări de export îi este atribuit un identificator unic, denumit număr de referinţă de identificare. Acesta este utilizat, de exemplu, pentru a facilita controlul vamal al exporturilor de produse chimice menționate în anexa I.

Conținutul notificării

Principalele elemente ale cerințelor privind informaţiile pentru o notificare de export includ:

  • identitatea substanţei, a amestecului sau a articolului care urmează să fie exportat. De obicei, aceasta înseamnă numărul CE, numărul CAS și denumirea chimică, astfel cum este menționată în regulament;
  • informaţii referitoare la export, cum ar fi ţara de origine, ţara de destinaţie, data estimată a primului export anual, cantitatea estimată care urmează să fie exportată, utilizarea preconizată în țara de destinație, numele şi adresa exportatorului și importatorului;
  • informaţii privind măsurile de precauție care trebuie luate;
  • rezumatul proprietăţilor fizico-chimice, toxicologice și ecotoxicologice;
  • utilizările produsului chimic în UE;
  • rezumatul restricţiilor de reglementare şi motivația acestora;

Întregul set de cerinţe privind informaţiile poate fi găsit în anexa II la Regulamentul PIC.

Intenţia de a exporta un produs chimic menționat în anexa I trebuie să fie notificată cel târziu după următorul calendar:

  • cu 35 zile înainte ca exportul să aibă loc: exportatorul trebuie să informeze autoritatea naţională desemnată din statul membru în care îşi are sediul.
  • cu 25 de zile înainte ca exportul să aibă loc: autoritatea naţională desemnată validează notificarea şi o transmite la ECHA.
  • cu 15 zile înainte ca exportul să aibă loc: ECHA trimite notificarea autorității naţionale desemnate din ţara importatoare din afara UE.

 

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)