Circulara PIC

Circulara PIC este un raport publicat de două ori pe an de Secretariatul Convenției de la Rotterdam. Este un document esențial pentru punerea în aplicare a procedurii de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză și pentru schimbul de informații despre produsele chimice periculoase.

Circulara prezintă actualizările deciziilor luate de Conferința părților la convenție și constituie un rezumat al măsurilor de reglementare naționale relevante și al propunerilor de includere în procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză a formulărilor de pesticide deosebit de periculoase. Publicația conține și informații despre noile răspunsuri cu privire la importuri furnizate de părți și enumeră toate notificările valabile pentru fiecare produs chimic supus procedurii de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză.

 

PIC Circulars

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)