Obligaţia de consimţământ explicit

 

Pe lângă cerința de notificare, exportul produselor chimice incluse în părțile 2 și 3 din anexa I la Regulamentul PIC este condiţionat, de asemenea, de existenţa unui consimţământ explicit valabil, acordat de autoritatea naţională desemnată din țara importatoare din afara UE. O derogare poate fi acordată numai în circumstanţe excepționale:

  • dacă țara importatoare nu a răspuns în termen de 60 de zile de la data cererii unui consimțământ explicit și toate condițiile stipulate la articolul 14 alineatul (7) din Regulamentul nr. 649/2012 sunt îndeplinite, exportatorul poate propune o derogare de la obligațiile consimțământului explicit;
  • dacă produsul chimic notificat se află pe lista din anexa I partea 2 și urmează să fie exportat, poate fi luată în considerare o derogare de la obligația de consimțământ explicit. Pentru a solicita o astfel de derogare, exportatorul trebuie să furnizeze dovezi documentare ale certificării, înregistrării sau autorizării produsului chimic în țara OCDE respectivă.

În cazul produselor chimice incluse în partea 3 din anexă, această cerință nu se aplică dacă în circulara PIC a Convenţiei de la Rotterdam se publică un răspuns pozitiv privind importul şi dacă sunt îndeplinite anumite criterii.

Consimțământul explicit rămâne valabil pentru exporturile ulterioare timp de trei ani calendaristici, dacă nu se specifică altfel în condițiile consimțământului explicit. În acești trei ani, orice întreprindere din UE poate exporta același produs chimic în țara care a acordat consimțământul explicit (cu condiția ca termenii consimțământului să o permită), dar trebuie să îndeplinească condițiile de notificare și de raportare anuală. ECHA administrează o bază de date a tuturor notificărilor și răspunsurilor la cererile de consimțământ explicit existente și noi.

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)