Raportările referitoare la schimbul de informații

În conformitate cu Regulamentul privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză (PIC), Comisia Europeană și autoritățile naționale desemnate (AND) din statele membre trebuie să furnizeze autorităților din țările terțe informații despre produsele chimice care intră sub incidența regulamentului.

Informațiile pot fi de natură științifică, tehnică, economică sau juridică și pot conține și date toxicologice, ecotoxicologice și referitoare la siguranță.

O dată la doi ani, ECHA va compila un rezumat al informațiilor furnizate și le va pune la dispoziția publicului pe site-ul său. Acest rezumat se referă și la măsurile de reglementare a produselor chimice supuse procedurii de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză și care au fost făcute publice, în conformitate cu dispozițiile Convenției de la Rotterdam.

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)