Annual reporting on PIC exports and imports

În primul trimestru al fiecărui an, exportatorii și importatorii de produse chimice supuse procedurii de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză (PIC) trebuie să furnizeze autorităților naționale desemnate (AND) informații despre cantitățile exacte ale produsului chimic (ca substanță și ca parte din articole sau amestecuri) transportate către sau din fiecare țară terță în anul precedent. Această procedură corespunde articolului 10 din Regulamentul (UE) 649/2012 și articolului 9 din regulamentele anterioare privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză [Regulamentul (CE) nr. 304/2003 și Regulamentul (CE) nr. 689/2008]

 

Reports on PIC chemicals exported and imported under Regulation 649/2012

2017

2016

2015

2014

 

 Reports on PIC chemicals exported and imported under Regulation 689/2008

 

Reports on PIC chemicals exported and imported under Regulation 304/2003

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)