Plumbul din alice, gloanțe și articole de pescuit

 

Plumbul este utilizat în mod curent în muniții și articole de pescuit de zeci de ani. Se estimează că aproximativ 21 – 27 000 de tone de plumb sunt dispersate anual în mediul UE în urma acestor utilizări.

Se cunoaște că utilizarea alicelor de plumb și a gloanțelor de plumb sau a articolelor de pescuit care conțin plumb provoacă otrăvirea cu plumb a faunei sălbatice, cum ar fi păsările. Sănătatea umană poate fi, de asemenea, afectată de plumbul rezidual prezent în vânatul ucis cu muniție de plumb. 

 

Restricționarea plumbului din muniții și articolele de pescuit în conformitate cu Regulamentul REACH – activități anterioare și actuale
Lucrările ECHA în ceea ce privește plumbul din muniții și articolele de pescuit se desfășoară de câțiva ani și pot fi împărțite în trei pachete de lucru. 
 

1. În decembrie 2015, Comisia Europeană a solicitat ECHA să efectueze o anchetă cu privire la riscurile pe care le prezintă utilizarea alicelor de plumb în zonele umede și, dacă este necesar, să elaboreze o propunere de restricție. 

  • Aprilie 2017 – ECHA a concluzionat că utilizarea alicelor de plumb în zonele umede reprezintă un risc care nu este controlat în mod adecvat și a publicat propunerea de restricție.
  • Iunie 2018 – ECHA și-a încheiat lucrările la propunerea referitoare la zonele umede odată cu adoptarea avizului comitetelor științifice pentru evaluarea riscurilor (CER) și analiză socio-economică (CASE) ale ECHA cu privire la propunere. 
  • Această propunere este în curs de examinare de către Comisie în vederea adoptării unei decizii.
 

2. În septembrie 2018, ECHA a publicat un raport de anchetă prin care recomanda luarea unor măsuri suplimentare de reglementare a utilizării plumbului în muniții și articole de pescuit.

 
3. În iulie 2019, Comisia a solicitat ECHA să efectueze o anchetă cu următorul domeniu de aplicare și să propună restricții, dacă este necesar:
  • plumbul utilizat în alicele pentru vânarea păsărilor și a altor animale (de exemplu, iepuri) în zonele terestre (și anume în afara zonelor umede);
  • plumbul utilizat în alicele pentru tirul sportiv în aer liber, inclusiv antrenament (de exemplu, porumbei de lut);
  • plumbul utilizat în gloanțele pentru vânarea oricărui animal;
  • plumbul utilizat în gloanțele pentru tirul sportiv în aer liber, inclusiv antrenament (de exemplu, ținte);
  • plumbul utilizat în articolele de pescuit (greutăți, năluci, jiguri) pentru pescuitul de agrement;
  • plumbul utilizat în uneltele de pescuit comercial.
 
Utilizările militare ale muniției cu conținut de plumb, precum și alte utilizări non-civile ale muniției cu conținut de plumb, cum ar fi utilizările de către forțele de poliție, de securitate și vamă, nu se încadrează în domeniul de aplicare al anchetei. Utilizările în spații interioare ale muniției cu conținut de plumb sunt, de asemenea, excluse din domeniul de aplicare al anchetei.
 
ECHA culege informații pentru a-și susține ancheta printr-o cerere de contribuții, care se desfășoară în perioada 3 octombrie 2019-16 decembrie 2019. În urma examinării dovezilor de către ECHA, un posibil dosar de restricționare poate fi așteptat în octombrie 2020.

 

Ce semnifică otrăvirea cu plumb a faunei sălbatice și cum se produce ea?

Doar o proporție foarte mică de alice de plumb își va atinge ținta. Restul acestei alice de plumb „uzate” este dispersat în mediu unde poate fi ingerat în mod accidental de păsările care îl confundă cu hrana sau cu pietricelele pe care le înghit pentru a le ajuta să macine hrana în pipote. Ingerarea de alice de plumb uzate este bine cunoscută la numeroase specii de păsări de apă (de exemplu, rațe, gâște și lebede) și a fost raportată și la alte specii de păsări. 

După ingerare, alicele de plumb sunt măcinate rapid în particule mici (de pipotă), ceea ce le mărește biodisponibilitatea. Absorbția plumbului în tractul digestiv poate duce, în unele cazuri, la moarte sau la efecte adverse subletale. Ingerarea unei singure alice din plumb este suficientă pentru a cauza moartea unei păsări mici de apă.

În plus, speciile necrofage sau răpitoare (cum ar fi păsările de pradă) consumă în mod accidental fragmente de plumb care sunt prezente în țesuturile prăzii (după ce a fost rănită anterior cu alice de plumb) sau în organele interne ale vânatului mare (de exemplu, cerb) care sunt aruncate după „toaletarea pe teren” a carcaselor. Această cale de expunere se numește „toxicitate secundară” și se cunoaște, de asemenea, că duce frecvent la otrăvirea cu plumb a faunei sălbatice. 

În prezent, se estimează că în zonele umede ale UE sunt eliberate în fiecare an 5 000 de tone de alice de plumb, prin vânătoare și tir sportiv. ECHA a estimat că acest lucru cauzează moartea accidentală, prin otrăvire cu plumb, a aproximativ un milion de păsări de apă în fiecare an, în întreaga UE. 

În plus, se estimează că în mediile terestre sunt dispersate anual aproximativ 14 000 de tone de alice de plumb. Se estimează că această dispersare cauzează în prezent moartea accidentală a încă unu până la două milioane de păsări în fiecare an. 

Alte 2 000 până la 6 000 de tone de plumb sunt eliberate în mediul acvatic din greutățile de pescuit.

 

Care sunt riscurile pentru sănătatea umană?

Expunerea la plumb este asociată cu o gamă largă de efecte negative asupra sănătății, printre care scăderea fertilității, consecințe asupra dezvoltării la sugari și copii, leziuni ale organelor prin expunere prelungită sau repetată și cancer. Plumbul dăunează în special dezvoltării neurologice a copiilor. Dovezile actuale sugerează că nu există un nivel sigur al consumului de plumb.

Pe baza riscului de efecte importante din punct de vedere clinic la sugari, copii și femei gravide, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a recomandat anterior (EFSA 2010) reducerea expunerii la plumbul provenit atât din surse alimentare, cât și din surse nealimentare. 

Cercetări recente sugerează că vânatul împușcat cu muniție de plumb poate conține fragmente microscopice de plumb care nu pot fi îndepărtate în timpul preparării. Practica „decupării” și aruncării cărnii din jurul canalului plăgii sau îndepărtarea fragmentelor de plumb încorporate nu este suficientă pentru a elimina tot plumbul prezent în carne. 

Reducerea expunerii alimentare la plumb va diminua riscurile pentru sănătatea umană, în special pentru copiii și adulții care consumă regulat carne de vânat. Mai multe agenții alimentare din state membre ale UE recomandă cetățenilor să consume vânat împușcat cu plumb cu moderație, inclusiv Agenția Națională pentru Securitatea Sanitară a Alimentației, Mediului și Muncii din Franța (ANSES) care recomandă publicului larg să nu consume vânat ucis cu muniție de plumb mai mult de trei ori pe an, iar copiii și femeile gravide să nu consume deloc vânat ucis cu plumb.

Nu există dovezi potrivit cărora consumul de pește prins cu articole de plumb va duce la expunere alimentară la plumb. Cu toate acestea, practica „turnării în casă” a articolelor de pescuit care conțin plumb a câștigat recent popularitate în rândul unor pescari, ca activitate de tipul do-it-yourself. Dacă este întreprinsă fără echipament individual de protecție corespunzător sau fără ventilație corespunzătoare, această activitate duce la riscul de expunere la vapori și pulberi care conțin plumb. O astfel de activitate poate duce, de asemenea, la un risc pentru ceilalți membri ai gospodăriei, de exemplu din cauza unei ventilații insuficiente sau a unei așezări necorespunzătoare a echipamentului contaminat.

 

Există alternative la plumbul din muniții și articole de pescuit?

Restricționarea muniției pe bază de plumb nu este un fenomen nou. Numeroase state membre ale UE sau regiuni din statele membre au instituit deja interdicții. Experiența din țările în care există deja o interdicție a arătat că vânătorii și practicanții tirului sportiv au putut să se adapteze la utilizarea unor alternative fără probleme semnificative legate de ricoșeu și aspecte de siguranță.
 
Eficacitatea alicelor de oțel (fier moale) s-a îmbunătățit semnificativ de la introducerea lor. Studiile efectuate pe teren au arătat că vânătorii care utilizează alice de oțel pot obține aceleași rezultate ca cele obținute cu alice de plumb. Distanța efectivă de tragere pentru alicele moderne din oțel este compatibilă cu raza de acțiune în care se desfășoară de obicei vânătoarea păsărilor de apă sălbatice. Cu toate acestea, pentru unele specii de păsări de apă mai mari, cum ar fi gâștele, ar putea fi necesare puști cu țeavă lisă compatibile cu cartușe de oțel de înaltă performanță.
 
Cercetările arată că ricoșeul apare atât la alicele de oțel, cât și la cele de plumb. Experiența din Danemarca, precum și cercetările din Germania arată că nu există o creștere a riscului de accidente sau răniri din cauza ricoșeurilor atunci când se utilizează alice de oțel în comparație cu cele de plumb.
 
Alicele pe bază de bismut sau wolfram pot fi, de asemenea, utilizate ca alternative la plumb și au avantajul că pot fi utilizate în orice pușcă cu țeavă lisă, inclusiv în puștile de epocă care pot să nu fie potrivite pentru utilizarea cu oțel.
 
Studiile arată că eficacitatea gloanțelor fără plumb este aceeași ca în cazul gloanțelor de plumb. De asemenea, studiile au arătat că uciderea rapidă și etică a animalelor în activitățile de vânătoare poate fi asigurată cu alternative similare fără plumb.
 
Muniții fără plumb pentru puști cu țeavă ghintuită sunt disponibile pe piața europeană într-o gamă largă de calibre potrivite pentru majoritatea situațiilor de vânătoare europene. Astfel cum se indică în raportul de anchetă al ECHA, cel puțin 13 societăți europene importante produc gloanțe fără plumb pentru diferite calibre de pușcă cu țeavă ghintuită. Studiile pe teren efectuate în Germania au demonstrat că utilizarea muniției fără plumb poate fi la fel de eficientă ca vânătoarea cu muniție care conține plumb. 
 
Noile evoluții în domeniul articolelor de pescuit au arătat, de asemenea, că există alternative la greutățile din plumb și plumbi care sunt acum mai accesibile.

 

Sunt alternativele mai scumpe?

Cartușele fără plumb pentru puștile cu țeavă lisă sunt potrivite pentru toate tipurile de vânătoare și tragere și sunt disponibile pe scară largă în UE. 

Prețurile actuale pentru alicele de oțel și de plumb sunt comparabile. Cartușele de pușcă pe bază de bismut și wolfram, care sunt produse, vândute și utilizate în prezent în volume mult mai mici, sunt de aproximativ patru până la cinci ori mai scumpe decât cartușele de pușcă din plumb și vor rămâne cel mai probabil mai scumpe decât cartușele de pușcă din plumb (și oțel).
 
Cercetările au arătat că gloanțele fără plumb pot fi achiziționate la costuri ușor mai ridicate, dar că nu se preconizează ca această creștere a prețurilor să fie prohibitivă.

 

Va fi necesară înlocuirea puștilor cu țeavă lisă și a puștilor cu țeavă ghintuită existente?

Dovezile disponibile, inclusiv de la producătorii importanți de puști cu țeavă lisă, sugerează că, deși poate exista un număr limitat de cazuri în care ar fi necesară înlocuirea puștilor cu țeavă lisă existente, alicele standard din oțel pot fi utilizate în orice puști cu țeavă lisă testate standard. Deși sunt mai scumpe, încărcăturile de bismut și wolfram pot fi utilizate în mod fezabil în orice pușcă cu țeavă lisă.

Vânătorii care utilizează alice de oțel trebuie să aplice „regula celor doi” și să selecteze alice cu două dimensiuni mai mici pentru a avea energia echivalentă plumbului pe peletă. Pentru vânarea gâștelor și a păsărilor de dimensiuni similare sau mai mari, este necesară mai multă energie pe peletă și acest lucru poate necesita utilizarea de cartușe de oțel „de înaltă performanță”. Cu excepția cazului în care este marcată cu „fleur-de-lis”, se recomandă să se verifice la un armurier dacă o pușcă cu țeavă lisă este compatibilă cu cartușele de oțel de înaltă performanță.

Dovezile sugerează că, în mod similar puștilor cu țeavă lisă, majoritatea puștilor moderne cu țeavă ghintuită au la dispoziție muniții alternative adecvate.

 

Propunerea ECHA de restricționare a utilizării alicelor de plumb în zonele umede

Această propunere de restricție pledează pentru interzicerea utilizării alicelor de plumb în zonele umede din întreaga UE. O măsură la nivelul UE ar armoniza legislația națională care există deja în diverse forme în 24 de state membre ale UE și ar institui o legislație nouă în patru state membre ale UE.

Propunerea de restricție (dosar în conformitate cu anexa XV) a fost prezentată în aprilie 2017, iar în august 2018, ECHA a transmis Comisiei Europene avizul comitetelor sale științifice cu privire la propunere.

Avizul a recomandat justificarea unei restricții în ceea ce privește plumbul din alicele utilizate în zonele umede pentru a reduce expunerea pe scară largă la plumb a numeroase specii de păsări dependente de zonele umede prin ingerarea de pelete uzate. S-a estimat că aproximativ un milion de păsări din zone umede mor anual în UE în urma otrăvirii cu plumb, în ciuda legislației existente în numeroase state membre și a unui acord internațional (AEWA) pentru protejarea păsărilor din zonele umede.

AEWA prevede, de asemenea, că utilizarea alicelor de plumb trebuie eliminată treptat în zonele umede. Restricția a fost necesară pentru a pune în aplicare un angajament AEWA existent și a armoniza legislația la nivelul întregii UE.

Comisia își pregătește propunerea în urma avizului comitetelor ECHA. Propunerea Comisiei de modificare a anexei XVII la Regulamentul REACH va fi supusă votului statelor membre în cadrul Comitetului REACH, urmată de o perioadă de control de către Parlamentul European și Consiliu.

Planned timetable for restriction proposal for lead in shot in terrains other than wetland, other ammunition and fishing tackle

 

Future timings are tentative

  Lead in shot in terrains other than wetland, other ammunition and fishing tackle
Intention to prepare restriction dossier 3 October 2019
Call for evidence 3 October 2019 –
16 December 2019
Submission of restriction dossier October 2020 (expected)
Public consultation of the Annex XV dossier (if conformity is passed) December 2020
RAC opinion September 2021
Draft SEAC opinion September 2021
Public consultation on draft SEAC opinion September 2021 –
November 2021
Combined final opinion submitted to the Commission January 2022
Draft amendment to the Annex XVII (draft restriction) by Commission Within 3 months of receipt of opinions
Discussions with Member State authorities and vote Spring/summer 2022
Scrutiny by Council and European Parliament Before adoption (3 months)
Restriction adopted (if agreed) End of 2022

Categories Display