Cernelurile pentru tatuaje și machiajul permanent

ECHA a propus restricționarea substanțelor periculoase utilizate în cernelurile de tatuaj și în machiajul permanent. Propunerea ECHA nu vizează interzicerea tatuajelor sau a pigmenților pentru tatuaje, ci realizarea de tatuaje în condiții mai sigure.

Propunerea cuprinde substanțe cancerigene, mutagene și toxice pentru reproducere (CMR), substanțe sensibilizante pentru piele sau iritante, substanțe corozive sau dăunătoare pentru ochi, metale, precum și alte substanțe deja reglementate în temeiul Regulamentului privind produsele cosmetice.

Tatuajele sunt o formă răspândită de artă corporală – 12 % din europeni au tatuaje. Acestea sunt realizate prin injectarea de cerneluri colorate sub piele pentru a crea un desen permanent. Riscurile pentru sănătate atunci când sunt utilizate ace infectate pentru injectarea cernelurilor au fost deja examinate de ceva timp, dar pot exista și probleme legate de substanțele chimice, care trebuie luate în considerare. Cernelurile de tatuaj, precum și de machiaj permanent, cum sunt cernelurile pentru tuș de ochi, sunt amestecuri de mai multe substanțe chimice. Având în vedere că aceste substanțe chimice pot rămâne în organism toată viața, există, de asemenea, posibilitatea expunerii pe termen lung la ingredientele potențial nocive din tatuaje și din produsele pentru machiaj permanent. Aceste substanțe chimice pot avea efecte negative asupra sănătății, dar consecințele utilizării lor nu sunt cunoscute foarte bine.

Ce sunt cernelurile de tatuaj și de machiaj permanent?

Tatuajul este realizat prin introducerea unui ac în stratul exterior al pielii și injectarea cernelii în zona de dedesubt, pentru a crea un desen. Stratul superior al pielii – epiderma – se regenerează continuu, prin urmare, pentru a face un tatuaj durabil, cerneala este injectată în al doilea strat al pielii, mai adânc, derma.

Machiajul permanent este similar tatuajului, desenul urmărind să fie asemănător machiajului.

De ce a cercetat ECHA cernelurile de tatuaj și de machiaj permanent?

Cernelurile de tatuaj și machiaj permanent pot conține substanțe periculoase care sunt cunoscute sau suspectate că provoacă cancer, mutații genetice, efecte toxice pentru reproducere, alergii sau alte efecte adverse la animale sau la oameni.

Din cauza lipsei de informații cu privire la cernelurile de tatuaj și machiaj permanent, Comisia Europeană a solicitat ECHA să evalueze riscurile substanțelor din cernelurile de tatuaj le au pentru sănătatea umană și să examineze necesitatea impunerii de restricții privind utilizarea lor la nivelul UE.

În analiza sa, în afară de examinarea riscurilor pentru sănătatea umană, ECHA cercetează și disponibilitatea de alternative mai sigure. Este examinat, de asemenea, impactul socioeconomic al restricționării utilizării lor, de exemplu prin efectele asupra locurilor de muncă din producție și sectorul serviciilor.

ECHA cercetează substanțele cunoscute a fi folosite în cerneluri de tatuaj și de machiaj permanent care pot fi periculoase pentru sănătatea umană, precum și substanțele a căror utilizare se dorește a fi interzisă în viitor. Se acordă o atenție specială substanțelor cancerigene, mutagene și toxice pentru reproducere, substanțelor sensibilizante, precum și altor substanțe prevăzute în Rezoluția Consiliului Europei privind cerințele și criteriile pentru siguranța tatuajelor și a machiajului permanent.

ECHA a depus o propunere de restricționare în octombrie 2017 la Comitetul pentru evaluarea riscurilor (CER) și de analiză socioeconomică (CASE) pentru evaluare. Această activitate a ECHA se bazează pe rapoartele anterioare elaborate de Comisia Europeană și de Consiliul Europei.

Cum sunt reglementate în UE cernelurile de tatuaj și machiaj permanent?

Nu există o legislație specifică în vigoare la nivelul UE, dar șapte state membre și-au elaborat propriile legi, pe baza Rezoluției Consiliului Europei din 2008 privind siguranța tatuajelor și a machiajului permanent sau pe baza rezoluției precedente din 2003. În afară de aceasta, cernelurile de tatuaj se află sub incidența Directivei privind siguranța generală a produselor în ceea ce privește obligația producătorilor de a nu furniza un produs nesigur, a Regulamentului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea (CLP) în ceea ce privește etichetarea produselor care conțin substanțe clasificate care depășesc limitele de clasificare ale acestora și a Regulamentului REACH în ceea ce privește cerințele de înregistrare și furnizarea de informații.

Având în vedere că multe dintre substanțele periculoase se pot găsi în cernelurile de tatuaj sau în machiajul permanent în cantități mici, s-ar putea să nu se aplice obligațiile în temeiul Regulamentului CLP și al Regulamentului REACH.

Care sunt obligațiile actuale ale utilizatorilor din aval și ale furnizorilor din lanțul de aprovizionare al cernelurilor de tatuaj și de machiaj permanent?

Utilizatorii din aval – inclusiv formulatorii de amestecuri – au obligații specifice care le revin în temeiul Regulamentului REACH în ceea ce privește cernelurile de tatuaj sau cernelurile pentru machiaj permanent pe care le produc. Formulatorii de cerneluri de tatuaj trebuie să identifice ingredientele din produsele lor și să le comunice producătorilor și importatorilor, pentru ca acestea să poată fi luate în considerare în vederea respectării condițiilor de înregistrare. Dacă solicitanții înregistrării nu au menționat utilizarea substanței în cernelurile de tatuaj și formulatorii folosesc orice substanță periculoasă înregistrată într-o cantitate egală sau mai mare de o tonă, aceștia trebuie să efectueze evaluarea securității chimice pentru utilizatorii din aval pentru a demonstra că substanța poate fi utilizată în condiții de siguranță în cernelurile de tatuaj și de machiaj permanent.

În plus, întreprinderea care vinde altei întreprinderi substanțe sau amestecuri periculoase trebuie să furnizeze cumpărătorului o fișă cu date de securitate privind produsul. Fișa cu date de securitate conține indicații despre utilizarea substanței în condiții de siguranță, furnizând informații despre proprietățile substanței sau ale amestecului, despre pericolele acesteia și instrucțiuni de manipulare, eliminare și transport, precum și recomandări pentru acordarea primului ajutor, combaterea incendiilor și măsuri privind controlul expunerii.

Producătorii de substanțe individuale – în cantități egale sau mai mari de o tonă pe an – trebuie să respecte Regulamentul REACH: substanța chimică trebuie înregistrată la ECHA și cererea de înregistrare trebuie să fie însoțită de date privind proprietățile periculoase ale substanței. Ulterior, ECHA poate lua măsuri pentru a controla utilizarea substanței chimice dacă aceasta este periculoasă. Această reglementare se aplică tuturor substanțelor chimice, nu numai celor utilizate în cernelurile de tatuaj și machiaj permanent.

În plus, utilizarea de conservanți în cernelurile de tatuaj este supusă Regulamentului privind biocidele (BPR). Numai substanțe active din programul de reexaminare a biocidelor sau aprobate pentru tipul de produs 6 „Conservanți pentru produse în timpul depozitării" pot fi introduse pe piață și utilizate în UE de producătorii de cerneluri de tatuaj. Conservanții care îndeplinesc unul din criteriile pentru restricție nu ar fi aprobați în cernelurile de tatuaj, în eventualitatea intrării în vigoare a restricției conform propunerii.

În sfârșit, producătorii, importatorii și utilizatorii din aval trebuie să clasifice substanțele și amestecurile în conformitate cu criteriile Regulamentului CLP și să se asigure că sunt îndeplinite condițiile de etichetare și de ambalare pentru produse chimice periculoase. Trebuie efectuată o notificare către ECHA pentru fiecare substanță clasificată ca periculoasă și introdusă pe piață ca atare sau într-un amestec.

Avizele științifice ale comitetelor, împreună cu documentele de fundamentare, sunt trimise Comisiei Europene și publicate pe site-ul web al ECHA. În termen de trei luni, Comisia Europeană emite un proiect de decizie cu privire la restricționarea sau nu a utilizării substanțelor chimice. Dacă decizia sprijină restricționarea, aceasta intră în vigoare după consultări cu Organizația Mondială a Comerțului (OMC), votul statelor membre și validarea din partea Consiliului European și a Parlamentului European.

Ar trebuie să-mi fac griji în legătură cu tatuajele mele?

În cazul în care Comisia hotărăște că este necesară restricționarea, cu siguranță ar fi rezonabil să discutați cu tatuatorul dumneavoastră înainte de a vă face altele noi. Tatuatorii trebuie să achiziționeze produsele de la o sursă care respectă Regulamentul REACH și trebuie să poată discuta cu dumneavoastră despre substanțele chimice pe care vi le injectează în piele.

Dacă vă faceți griji în legătură cu tatuajele pe care le aveți deja, puteți contacta furnizorul dumneavoastră de asistență medicală pentru sfaturi. Dacă aveți în vedere îndepărtarea unui tatuaj, trebuie să luați în considerare că îndepărtarea unui tatuaj cu laser este o procedură în care pigmenții și alte substanțe sunt descompuse în particule mai mici – acestea pot include substanțe chimice nocive, care sunt apoi libere să circule în organism.

Dacă doriți să vă faceți un nou tatuaj, informați-vă nu numai cu privire la priceperea artistului tatuator și la măsurile folosite pentru a evita infecțiile, ci și la cernelurile pe care le folosește la tatuaj. Obțineți toate informațiile necesare, nu vă fie frică să adresați întrebări!

Artiștii tatuatori trebuie să vă poată furniza informații detaliate despre cernelurile folosite, și anume despre surse, posibilele riscuri pentru sănătate și informații despre respectarea legilor și reglementărilor relevante.

De exemplu, trebuie să puteți urmări sursa cernelurilor și aceasta să fie un furnizor de încredere sau să puteți confrunta produsele cu legislația națională actuală (în vigoare în Belgia, Franța, Germania, Țările de Jos, Slovenia, Spania, Suedia, Norvegia și Liechtenstein) sau cu recomandările Rezoluției Consiliului Europei privind siguranța cernelurilor de tatuaj și machiaj permanent.

Puteți consulta sistemul de alertă rapidă pentru produse periculoase nealimentare al UE (RAPEX) pentru orice tip de cerneluri care au fost raportate ca prezentând riscuri serioase în trecut sau puteți contacta agenția națională responsabilă de aplicarea legislației privind substanțele chimice sau cernelurile de tatuaj.

De asemenea, poate fi util să vă notați cerneala folosită la tatuaj, în cazul în care manifestați o reacție în afara procesului normal de vindecare. Contactați-vă imediat furnizorul de asistență medicală dacă aveți probleme medicale sau simptome care par neobișnuite.

Categories Display