Cerneluri pentru tatuaje și machiaj permanent

Tatuajele sunt o formă răspândită de artă corporală – 12 % din europeni au tatuaje. Acestea sunt realizate prin injectarea cernelurilor colorate sub piele pentru a crea un desen permanent. Riscurile pentru sănătate atunci când sunt utilizate ace infectate pentru injectarea cernelurilor au fost deja examinate de ceva timp, dar pot exista, de asemenea, probleme legate de substanțele chimice, care trebuie luate în considerare. Cernelurile pentru tatuaje, precum si machiajul permanent, cum sunt cernelurile pentru eye-liner, sunt amestecuri de mai multe substanțe chimice. Având în vedere că aceste substanțe chimice pot rămâne în organism întreaga viață, există, de asemenea, posibilitatea expunerii pe termen lung la ingredientele potențial nocive din tatuaje și din produsele pentru machiajul permanent. Aceste substanțe chimice pot avea efecte negative asupra sănătății, însă consecințele utilizării lor nu sunt foarte bine cunoscute.

Ce sunt cernelurile pentru tatuaje și machiajul permanent?

Tatuajul este realizat prin introducerea unui ac în stratul exterior al pielii și injectarea cernelii în zona de dedesubt, pentru a crea un desen. Stratul superior al pielii – epiderma – se regenerează continuu, prin urmare, pentru a face un tatuaj care să dureze, cerneala este injectată în al doilea strat al pielii, care este mai profund – derma.

Machiajul permanent este similar tatuajului, desenul urmărind să fie asemănător machiajului.

De ce cercetează ECHA subiectul cernelurilor pentru tatuaje și al machiajului permanent?

Cernelurile pentru tatuaje și machiajul permanent pot conține substanțe periculoase care sunt cunoscute sau suspectate că provoacă cancer, mutații genetice, efecte toxice pentru reproducere, alergii sau alte efecte adverse la animale sau la oameni.

Din cauza lipsei de informații cu privire la cernelurile pentru tatuaje și machiajul permanent, Comisia Europeană a solicitat ECHA să evalueze riscurile pe care substanțelor din cernelurile pentru tatuaje le au pentru sănătatea umană și să examineze necesitatea impunerii unor restricții privind utilizarea lor la nivelul UE.

În analiza sa, în afară de examinarea riscurilor pentru sănătatea umană, ECHA cercetează și disponibilitatea unor alternative mai sigure. Este examinat, de asemenea, impactul socio-economic al restricționării utilizării acestora, de exemplu prin efectele asupra producției și asupra locurilor de muncă din sectorul serviciilor.

ECHA cercetează substanțele cunoscute a fi folosite în cernelurile pentru tatuaje și în machiajul permanent care pot fi periculoase pentru sănătatea umană, precum și substanțele a căror utilizare se dorește a fi interzisă în viitor. Se acordă o atenție specială substanțelor cancerigene, mutagene și toxice pentru reproducere, substanțelor sensibilizante, precum și altor substanțe prevăzute în Rezoluția Consiliului Europei privind cerințele și criteriile pentru siguranța tatuajelor și a machiajului permanent.

Această activitate se bazează pe rapoartele anterioare elaborate de Comisia Europeană și de Consiliul Europei.

Cum sunt reglementate în UE cernelurile pentru tatuaje și machiajul permanent?

Nu există o legislație specifică în vigoare la nivelul UE, însă șapte state membre și-au elaborat propriile legi, pe baza Rezoluției Consiliului Europei din 2008 privind siguranța tatuajelor și a machiajului permanent sau pe baza rezoluției precedente din 2003. În afară de aceasta, cernelurile pentru tatuaje se află sub incidența Directivei privind siguranța generală a produselor în ceea ce privește obligația producătorilor de a nu furniza un produs nesigur; a Regulamentului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea (CLP) în ceea ce privește etichetarea produselor care conțin substanțe clasificate care depășesc limitele de clasificare ale acestora; și a Regulamentului REACH în ceea ce privește cerințele de înregistrare și furnizarea de informații.

Având în vedere că multe dintre substanțele periculoase se pot găsi în  cernelurile pentru tatuaje sau în machiajul permanent în cantități mici, este posibil ca obligațiile în temeiul Regulamentului CLP și al Regulamentului REACH să nu se aplice.

Care sunt obligațiile actuale ale utilizatorilor din aval și ale furnizorilor din lanțul de aprovizionare al cernelurilor pentru tatuaje și al machiajului permanent?

Utilizatorii din aval – inclusiv formulatorii de amestecuri  – au obligații specifice care le revin în temeiul Regulamentului REACH în ceea ce privește cernelurile pentru tatuaje sau cernelurile pentru machiajul permanent pe care le produc. Formulatorii de cerneluri pentru tatuaje trebuie să identifice ingredientele din produsele lor și să le comunice producătorilor și importatorilor, astfel încât acestea să poată fi luate în considerare în vederea respectării cerințelor de înregistrare. În cazul în care solicitanții înregistrării nu au menționat utilizarea substanței în cernelurile pentru tatuaje și formulatorii  folosesc orice substanță periculoasă înregistrată într-o cantitate egală sau superioară unei tone, aceștia trebuie să efectueze o evaluare a securității chimice pentru utilizatorii din aval pentru a demonstra că substanța poate fi utilizată în condiții de siguranță în cernelurile pentru tatuaje și machiajul permanent.

În plus, societatea care vinde substanțe sau amestecuri periculoase unei alte societăți trebuie să furnizeze cumpărătorului o fișă cu date de securitate privind produsul. Fișa cu date de securitate oferă orientări cu privire la modul de utilizare a substanței în condiții de siguranță, furnizând informații despre proprietățile substanței sau ale amestecului, despre pericolele acesteia și instrucțiuni de manipulare, eliminare și transport, precum și recomandări privind acordarea primului ajutor, combaterea incendiilor și măsuri privind controlul expunerii.

Producătorii de substanțe individuale – în cantități egale sau superioare unei tone pe an – trebuie să respecte Regulamentul REACH: substanța chimică trebuie înregistrată la ECHA și cererea de înregistrare trebuie să fie însoțită de date privind proprietățile periculoase ale substanței. Ulterior, ECHA poate lua măsuri pentru a controla utilizarea substanței chimice dacă aceasta este periculoasă. Această reglementare se aplică tuturor substanțelor chimice, nu numai celor utilizate în cernelurile pentru tatuaje și machiajul permanent.

În sfârșit, producătorii, importatorii și utilizatorii din aval trebuie să clasifice substanțele și amestecurile în conformitate cu criteriile Regulamentului CLP și să se asigure că cerințele de etichetare și de ambalare pentru produsele chimice periculoase sunt îndeplinite. Trebuie efectuată o notificare către ECHA pentru fiecare substanță clasificată ca fiind periculoasă și introdusă pe piață ca atare sau într-un amestec.

Ce se întâmplă în continuare cu analiza cernelurilor pentru tatuaje efectuată de ECHA?

ECHA și partenerii săi au analizat riscul anumitor substanțe în cernelurile pentru tatuaje și machiajul permanent și au ajuns la concluzia că este necesară impunerea unei restricții. Propunerea a fost înaintată în octombrie 2017.

În etapele următoare ale acestui proces, comitetele științifice ale ECHA vor verifica dacă au fost depuse toate informațiile solicitate. În cazul în care propunerea trece de acest control de conformitate, începe o consultare publică de șase luni în cadrul căreia oricine poate formula observații cu privire la propunere.  Comitetele științifice ale ECHA vor lua în considerare dovezile prezentate și vor elabora un aviz cu privire la necesitatea restricționării utilizării substanțelor. Aceste avize științifice, împreună cu documentele de fundamentare, sunt trimise Comisiei Europene și publicate pe site-ul web al ECHA. În termen de trei luni, Comisia Europeană decide dacă va restricționa sau nu utilizarea substanțelor chimice. În cazul în care decizia sprijină restricția, aceasta va intra în vigoare după consultările cu Organizația Mondială a Comerțului (OMC), votul statelor membre și validarea din partea Consiliului European și a Parlamentului European.

Procesul este îndelungat, de aproximativ 2-2,5 ani de la stabilirea conformității, dar garantează că toate deciziile se bazează pe cele mai solide dovezi de cercetare disponibile și pe recomandările experților din comunitatea științifică.

Ar trebuie să îmi fac griji în legătură cu tatuajele mele?

Evaluarea efectuată de comitetele științifice ale ECHA este în curs de desfășurare și nu s-a formulat încă o concluzie.

În cazul în care se ajunge la concluzia că este necesară o restricție, cu siguranță ar fi rezonabil să discutați cu tatuatorul dumneavoastră înainte de a vă face altele noi. Tatuatorii ar trebui să achiziționeze produsele de la o sursă care respectă Regulamentul REACH și ar trebui să poată discuta cu dumneavoastră despre substanțele chimice pe care vi le injectează în piele.

Dacă vă faceți griji în legătură cu tatuajele pe care le aveți deja, puteți contacta furnizorul dumneavoastră de asistență medicală pentru sfaturi. În cazul în care aveți în vedere îndepărtarea unui tatuaj, ar trebui să luați în considerare faptul că îndepărtarea unui tatuaj cu ajutorul laserului este o procedură în care pigmenții și alte substanțe sunt descompuse în particule mai mici – acestea pot include substanțe chimice nocive, care sunt apoi libere să circule în organismul dumneavoastră.

Dacă doriți să vă faceți un tatuaj nou, informați-vă nu numai cu privire la abilitățile artistului tatuator și la măsurile folosite pentru a evita infecțiile, ci și cu privire la cernelurile pe care le utilizează pentru tatuaje. Obțineți toate informațiile necesare, nu vă fie frică să adresați întrebări!

Artiștii tatuatori trebuie să vă poată furniza informații extinse privind cernelurile utilizate, inclusiv detalii despre surse, posibilele riscuri pentru sănătate și informații despre respectarea legilor și reglementărilor relevante.

De exemplu, trebuie să puteți urmări sursa cernelurilor și aceasta să fie un furnizor de încredere sau să puteți confrunta produsele cu legislația națională actuală (în vigoare în Belgia, Franța, Germania, Țările de Jos, Slovenia, Spania, Suedia, Norvegia și Liechtenstein) sau cu recomandările Rezoluției Consiliului Europei privind siguranța cernelurilor pentru tatuaje și pentru machiajul permanent.

Puteți consulta sistemul de alertă rapidă pentru produse periculoase nealimentare al UE (RAPEX) pentru orice tip de cerneluri care au fost raportate ca prezentând riscuri serioase în trecut sau puteți contacta agenția națională responsabilă de aplicarea legislației privind substanțele chimice sau cernelurile pentru tatuaje.

De asemenea, poate fi util să vă notați cerneala utilizată pentru tatuaj, în cazul în care manifestați o reacție în afara procesului normal de vindecare. Contactați imediat furnizorul dumneavoastră de asistență medicală dacă aveți probleme medicale sau aveți simptome care par neobișnuite.

Further information
ECHA
European Commission
External links