Subiecte ştiinţifice fierbinţi

 

La toate organismele, hormonii fac legătura între sistemul nervos și funcțiile corpului, cum ar fi creșterea și dezvoltarea, imunitatea, metabolismul, reproducerea și comportamentul. Substanțele chimice denumite „perturbatori endocrini" pot afecta sistemul hormonal, producând astfel efecte dăunătoare atât pentru oameni, cât și pentru faună.

Substanțele care interacționează cu sistemul hormonal, dar care nu produc efecte dăunătoare sunt denumite „substanțe cu acțiune hormonală" sau „substanțe cu acțiune endocrină". Cu toate acestea, linia de demarcație între acțiunea endocrină și perturbarea endocrină nu este întotdeauna clară, deoarece, în anumite cazuri, efectele pot deveni vizibile cu întârziere.

O gamă variată de substanțe, atât naturale, cât și sintetice, sunt considerate perturbatori endocrini. Uneori, efectele provocate de un perturbator endocrin pot fi observate doar după mult timp de la expunere. De exemplu, expunerea unui făt aflat în pântece la un perturbator endocrin poate avea efecte asupra sănătății adultului și, eventual, a sănătății generațiilor viitoare.

În mediul sălbatic, s-au observat efecte care pot fi asociate perturbărilor endocrine la moluște, crustacee, pești, reptile, păsări și mamifere din diverse părți ale lumii. La unele specii, tulburările de reproducere au determinat diminuarea populației.

La oameni, studiile epidemiologice au sugerat că la baza modificărilor survenite la nivelul sănătății umane în ultimele decenii s-ar putea afla perturbatorii endocrini. Printre aceste modificări se regăsesc diminuarea cantității de spermatozoizi, creșterea incidenței copiilor de sex masculin născuți cu malformații genitale și înmulțirea anumitor tipuri de cancer cunoscute ca fiind sensibile la hormoni. Ca aspect și mai controversat, s-a sugerat existența unor legături cu tulburările în dezvoltarea neurală și cu tulburările sexuale.

Conform REACH, perturbatorii endocrini pot fi identificați ca substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită, alături de substanțele chimice despre care se știe că provoacă mutații, cancer și toxicitate la reproducere. Se urmărește reducerea utilizării și, în cele din urmă, înlocuirea acestor substanțe cu alternative mai sigure.

În temeiul Regulamentului privind produsele biocide, substanțele active considerate ca având proprietăți care perturbă sistemul endocrin nu vor fi aprobate decât dacă se demonstrează că riscul expunerii la substanța activă este neglijabil sau dacă se dovedește că substanța activă este esențială pentru prevenirea sau controlul unui pericol grav pentru sănătatea umană, sănătatea animalelor sau mediu.

Ghid pentru identificarea perturbatorilor endocrini

Comisia Europeană a solicitat ECHA și Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA) să elaboreze un ghid comun, cu sprijinul Centrului Comun de Cercetare (JRC), în scopul de a pune în aplicare criteriile bazate pe riscuri pentru identificarea perturbatorilor endocrini, în contextul Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 privind produsele fitosanitare și al Regulamentului (UE) nr. 528/2012 privind produsele biocide.

Ghidul a fost publicat în EFSA Journal.

Categories Display