Subiecte ştiinţifice fierbinţi

 

Glifosatul este una din substanțele active cele mai utilizate la producerea pesticidelor, pentru a împiedica creșterea plantelor nedorite pe terenurile cultivate sau distrugerea plantelor ori a unor părți ale plantelor. Aceste substanțe sunt deseori numite „erbicide”.

Glifosatul se utilizează în agricultură și în horticultură, pentru a combate buruienile înaintea însămânțării. În culturi de plante modificate genetic, rezistente la glifosat, substanța se utilizează și după însămânțare, pentru a distruge buruienile care cresc în interiorul culturii. Această practică nu se utilizează însă în Uniunea Europeană.

 

Care este rolul ECHA în privința glifosatului?

ECHA gestionează legislația privind clasificarea și etichetarea substanțelor și amestecurilor. Această legislație reglementează modul în care substanțele sunt evaluate și etichetate, pe baza proprietăților periculoase pe care le pot avea – de exemplu, otrăvuri, substanțe inflamabile, substanțe corozive etc.

Pentru anumite substanțe, precum pesticidele, se poate adopta o decizie privind clasificarea la nivelul UE, pentru a fi aplicată pe întreg teritoriul Europei. În practică, acest fapt înseamnă că va fi necesară etichetarea relevantă, pentru a-i avertiza pe consumatori în privința fiecărui produs care conține substanța.

Institutul federal german pentru securitate și sănătate în muncă (BAuA) a propus ca glifosatul să aibă o clasificare armonizată suplimentară pentru toxicitatea asupra unui organ țintă specific după expunerea repetată (în plus față de clasificările armonizate existente). Conform prevederilor din legislația privind clasificarea, etichetarea și ambalarea, ECHA a invitat părțile vizate să prezinte comentarii în privința propunerii în cadrul unei consultări publice care s-a încheiat la 18 iulie 2016. 

Autoritatea germană a răspuns la comentariile primite de ECHA. Ulterior, în cadrul a două reuniuni consecutive – care au avut loc în decembrie 2016 și în martie 2017 – Comitetul ECHA pentru evaluarea riscurilor (CER) a discutat propunerea de clasificare armonizată și și-a pregătit avizul științific independent. 

CER este un comitet științific, format din experți nominalizați de statele membre ale Uniunii Europene și numiți de ECHA. Aceștia au luat în considerare datele relevante, inclusiv pe cele furnizate de părți terțe. CER a ținut seama și de informațiile esențiale care au fost analizate anterior de alte organisme și a luat în considerare, de asemenea, diferitele opinii privind modul în care au fost evaluate unele dintre studiile respective.

La 15 martie 2017, CER a convenit să mențină clasificarea armonizată a glifosatului ca substanță care cauzează leziuni oculare grave și care este toxică pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung. La 15 iunie, CER a transmis Comisiei Europene avizul său științific independent, în care a precizat dacă proprietățile intrinseci ale glifosatului îndeplinesc criteriile legale pentru clasificare, prevăzute în Regulamentul privind clasificarea, etichetarea și ambalarea (CLP). Avizul adoptat, precum și informații suplimentare privind procedura clasificării armonizate sunt furnizate la link-urile de mai jos.

Evaluarea CER și ECHA se bazează doar pe proprietățile periculoase ale substanței – substanța poate avea efecte nocive? Nu ia în considerare riscul sau măsura în care oamenii și mediul sunt expuse la substanță. Desigur, acest fapt depinde de modul și de măsura în care este utilizată substanța. Prin urmare, aceste riscuri detaliate sunt luate în considerare de la caz la caz în temeiul legislației relevante. Pentru glifosat, legislația relevantă este legislația privind pesticidele. Legislația – cunoscută sub denumirea de Regulamentul privind produsele fitosanitare – este gestionată de Comisia Europeană și de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA). Informații suplimentare privind aspecte legate de risc și de expunere sunt furnizate la link-urile de mai jos.

De unde provin datele științifice? Pot avea acces la ele?

Atunci când își desfășoară evaluările, agențiile de reglementare, precum ECHA, se bazează pe o combinație de date care provin din studii toxicologice publicate sau nepublicate.

În temeiul dreptului UE, există o cerință conform căreia industria trebuie să garanteze utilizarea sigură a substanțelor chimice pe care aceasta le introduce pe piață. Prin urmare, industria trebuie să efectueze studii (eco)toxicologice, pentru a identifica proprietățile periculoase ale acestor substanțe. Aceste studii sunt plătite de industrie.

Laboratoarele specializate care efectuează de obicei aceste studii pentru industrie trebuie să respecte indicații stricte, prevăzute în legislația UE și în ghidurile conexe. Studiile trebuie realizate în conformitate cu metodologia convenită și trebuie să respecte cerințele de calitate (OCDE sau ghiduri tehnice echivalente și bunele practici de laborator). Același proces se utilizează, de exemplu, pentru medicamente.

Rapoartele complete ale acestor studii au fost puse la dispoziția autorităților de reglementare relevante, inclusiv a Comitetului ECHA pentru evaluarea riscurilor, pentru a verifica informațiile.

Avizul CER privind clasificarea glifosatului și răspunsurile la comentariile primite au fost publicate acum pe site-ul ECHA. Raportul privind clasificarea și etichetarea armonizată (inclusiv rezumatele studiilor) prezentat de autoritatea germană competentă, precum și comentariile furnizate în cursul consultării publice, sunt deja disponibile pe site.

Decizia statelor membre ale UE

După adoptare, avizul Comitetului pentru evaluarea riscurilor (CER) a fost înaintat Comisiei Europene,  iar aceasta, împreună cu statele membre, a hotărât să reînnoiască pentru o perioadă de cinci ani (până la 15 decembrie 2022) aprobarea pentru folosirea glifosatului ca substanță activă în produsele fitosanitare.

Decizia a fost luată de experții din statele membre ale UE la 27 noiembrie 2017 și a fost adoptată de Comisie la 12 decembrie 2017.

Am auzit despre diferite evaluări științifice privind glifosatul – de ce acestea nu coincid?

Au existat mai multe rapoarte recente privind glifosatul. În funcție de abordare și de modul în care au fost luate în considerare datele, s-a ajuns la diferite concluzii. Acest fapt nu este neobișnuit – interpretarea și cântărirea datelor științifice necesită raționamente. Cu toate acestea, datele de care dispun autorii acestor rapoarte recente au fost luate în considerare și de Comitetul ECHA pentru evaluarea riscurilor, format din experți independenți din statele membre ale UE.

ECHA a adoptat un aviz științific independent privind necesitatea unei clasificări armonizate pentru glifosat, pe baza criteriilor de periculozitate prevăzute în Regulamentul privind clasificarea, etichetarea și ambalarea. După cum s-a menționat anterior, ECHA a evaluat periculozitatea intrinsecă a glifosatului, și nu riscurile asociate utilizărilor sale individuale. Aceste riscuri, de exemplu cele asociate utilizării produselor care conțin glifosat, sunt evaluate în temeiul Regulamentului privind produsele fitosanitare.

 

Categories Display