Granulele și mulciul la terenurile de sport și locurile de joacă

De mulți ani, practicanții de sporturi folosesc terenuri cu utilitate în toate condițiile meteorologice pentru fotbal, sporturi irlandeze, rugbi, lacrosse și alte sporturi. Aceste suprafețe artificiale de joc folosesc deseori granule de cauciuc ca material de umplutură pentru a face terenurile mai durabile, mai rezistente la intemperii și pentru a adăuga caracteristici precum absorbția șocurilor și tracțiunea.

Pe suprafețele locurilor de joacă se folosesc deseori și forme libere de mulci de cauciuc sub leagăne, tobogane și alte echipamente de joacă pentru a amortiza eventuala cădere a copiilor.

Granulele și mulciul sunt fabricate, de obicei, din anvelope scoase din uz care sunt rupte și măcinate în forme mai mici.

Există posibilitatea ca granulele și mulciul să conțină o serie de substanțe potențial periculoase, inclusiv hidrocarburi aromatice policiclice (HAP-uri), metale și ftalați, și să elibereze totodată hidrocarburi organice volatile și hidrocarburi organice semivolatile. Prezența acestor substanțe periculoase a stârnit îngrijorare cu privire la siguranța terenurilor de sport artificiale și a locurilor de joacă. 

Care este riscul pentru sănătate?

În iunie 2016, Comisia Europeană a solicitat ECHA să evalueze dacă prezența unor astfel de substanțe în granulele de cauciuc reciclate din terenurile sintetice ar putea prezenta un risc pentru sănătatea populației generale, inclusiv a copiilor, a jucătorilor profesioniști și a lucrătorilor care se ocupă de instalarea sau întreținerea terenurilor. Această solicitare a avut la bază afirmațiile referitoare la creșterea riscului de cancer la copiii care se joacă pe aceste terenuri, apărute în ultimii ani în mass-media din mai multe state membre ale UE.

ECHA a evaluat riscurile pentru sănătate, analizând expunerea prin contact cu pielea, ingerare și inhalare. Constatările au fost publicate în februarie 2017, ECHA concluzionând că există, cel mult, un grad foarte scăzut de îngrijorare legat de expunerea la granule.

Riscul de cancer după expunerea la granulele de cauciuc pe tot parcursul vieții a fost considerat foarte mic, ținând seama de concentrațiile HAP-urilor măsurate pe terenurile de sport din Europa de unde s-au prelevat eșantioane. Concentrațiile au fost considerate ca fiind cu mult sub limitele legale în vigoare.

Gradul de îngrijorare în legătură cu prezența de metale grele a fost considerat neglijabil, concentrațiile lor situându‑se sub limitele aprobate în prezent pentru jucării pe teritoriul UE.

Nu s-au identificat motive de îngrijorare nici în legătură cu concentrațiile ftalaților, benzotiazolului și metilizobutilcetonei, și acestea fiind sub limitele care ar cauza probleme de sănătate.

S-a constatat însă în raport că, atunci când granulele de cauciuc se folosesc pe terenuri interioare, compușii organici volatili emiși ar putea determina un nivel ridicat de iritație a pielii și a ochilor.

De ce este necesară o analiză suplimentară?

S-au subliniat în raport și alte aspecte neclare care impun efectuarea unei analize suplimentare. De exemplu, un motiv de îngrijorare se referea la gradul de reprezentativitate a studiilor efectuate în raport cu întreaga Europă (având în vedere că eșantioanele nu au fost prelevate din toate statele membre).

De aceea, ECHA a propus o serie de măsuri pentru a clarifica aceste incertitudini și a instaura bune practici:

  • Ar trebui luată în considerare o restricție în temeiul Regulamentului REACH, pentru ca granulele de cauciuc să fie furnizate numai cu concentrații foarte mici de HAP-uri și de alte substanțe periculoase relevante.
  • Proprietarii și operatorii terenurilor (interioare și exterioare) existente ar trebui să măsoare concentrațiile de HAP-uri și de alte substanțe din granulele de cauciuc utilizate la terenurile proprii și să facă publice aceste informații.
  • Producătorii granulelor de cauciuc și organizațiile de interes în domeniu ar trebui să elaboreze ghiduri care să-i ajute pe producătorii și importatorii de materiale de umplutură din cauciuc (reciclat) să-și testeze materialele.
  • Asociațiile și cluburile sportive și de fotbal din Europa ar trebui să coopereze cu producătorii pentru a se asigura că jucătorii și publicul larg înțeleg ușor informațiile despre granulele de cauciuc din gazonul sintetic.
  • Proprietarii și operatorii terenurilor de sport interioare care conțin granule de cauciuc ca material de umplutură ar trebui să asigure o ventilare adecvată a acestor spații.
  • Jucătorii care utilizează terenurile de sport sintetice trebuie să respecte măsuri de igienă de bază după ce joacă pe terenuri artificiale.

ECHA a trimis evaluarea Comisiei Europene la 28 februarie 2017.   

Ce se face, așadar, pentru clarificarea incertitudinilor?

Institutul Național pentru Sănătate Publică și Mediu (RIVM) din Țările de Jos a publicat, în decembrie 2016, un studiu privind riscurile pentru sănătate pe care le prezintă granulele de cauciuc utilizate în Țările de Jos, care a confirmat că practicarea sportului pe aceste terenuri este sigură.

Cu toate acestea, la fel ca în cazul concluziei raportului realizat de ECHA, studiul a recomandat reducerea suplimentară a limitelor legale ale concentrațiilor de HAP-uri din granulele de cauciuc, mai ales în cazul celor aplicabile articolelor de consum.  

La 30 iunie 2017, Țările de Jos au dat curs acestei recomandări anunțându-și intenția de a elabora un dosar de restricționare pentru a limita concentrațiile a opt hidrocarburi aromatice policiclice (HAP-uri) din granulele utilizate ca material de umplutură în terenuri cu gazon sintetic sau în forme libere folosite în practicarea de sporturi și la locuri de joacă.

ECHA a primit acest dosar la 20 iulie 2018.  

Ce conține dosarul de restricționare?

Dosarul de restricționare evaluează riscul pentru sănătatea umană pe care îl prezintă opt HAP-uri pentru fotbaliștii profesioniști (inclusiv portarii), copiii care se joacă pe aceste terenuri și lucrătorii care se ocupă de instalarea și întreținerea terenurilor de sport și locurilor de joacă.

Pe baza evaluării, Țările de Jos recomandă reducerea la 17 mg/kg a limitei concentrației combinate pentru cele opt HAP-uri care se găsesc în granule de cauciuc și în mulci utilizate la terenuri cu gazon sintetic, locuri de joacă și alte facilități sportive.

Limitele de concentrație actuale aplicabile pentru furnizarea de articole către publicul larg sunt stabilite la 100 mg/kg pentru două dintre HAP-uri (BaP și DBAhA) și la 1 000 mg/kg pentru celelalte șase (BeP, BaA, CHR, BbFA, BjFA, BkFA).

Pașii următori

Comitetele ECHA verifică acum dacă dosarul de restricționare respectă cerințele din anexa XV la REACH. În caz afirmativ, în septembrie 2018 începe consultarea cu privire la dosar.

După începerea consultării, părțile interesate au la dispoziție șase luni pentru a formula observații cu privire la restricția propusă și la impactul preconizat al acesteia.

Comitetele ECHA evaluează dosarul și își formulează avizele. Comitetul pentru evaluarea riscurilor (CER) își adoptă avizul în iulie 2019. Comitetul pentru analiză socio-economică (CASE) își emite avizul referitor la propunere până în luna septembrie 2019, ținând seama de informațiile prezentate.

Avizele formulate de ambele comitete sunt trimise Comisiei Europene. Decizia finală se ia în cadrul procedurii comitetelor cu control, la care participă statele membre și Parlamentul European.

Se mai iau și alte măsuri?

Pe lângă dosarul de restricționare elaborat de Țările de Jos, ECHA va continua să evalueze impactul asupra sănătății și eventual și pe cel asupra mediului al altor substanțe din granulele de cauciuc obținute de la anvelope scoase din uz. Această analiză poate avea ca rezultat restricționarea și a altor substanțe.

Calendarul planificat al propunerii de restricționare a granulelor de cauciuc

 

Intenția de a pregăti propunerea de restricționare
30 iunie 2017
Cererea de contribuții
23 iulie — 18 octombrie 2017
Atelierul găzduit de RIVM
24 noiembrie 2017
Depunerea propunerii de restricționare
20 iulie 2018
Consultarea publică cu privire la raportul prevăzut la anexa XV (dacă se aprobă conformitatea)
septembrie 2018 — februarie 2019
Aviz CER
iulie 2019
Consultarea publică cu privire la avizul CASE
iulie 2019 — august 2019
Avizul CASE
septembrie 2019
Avizul final combinat transmis Comisiei
fără întârzieri nejustificate
Proiectul de modificare a anexei XVII (proiect de restricționare) de către Comisie
în termen de 3 luni de la primirea avizelor
Discuții între autoritățile statelor membre
2019-2020
Restricționare adoptată (dacă s-a convenit)
2020