Granulele și mulciul de pe terenuri

 

De mulți ani, sportivii joacă fotbal, rugbi, lacrosse, practică sporturi irlandeze și alte sporturi pe terenuri rezistente la toate condițiile meteorologice. Aceste suprafețe artificiale de joc folosesc deseori granule de cauciuc ca material de umplutură pentru a face terenurile mai durabile, mai rezistente la intemperii și pentru a le adăuga caracteristici precum absorbția șocurilor și tracțiunea.

Pe suprafețele locurilor de joacă se folosesc deseori și mulci de cauciuc în vrac, sub leagăne, tobogane și alte echipamente de joacă, pentru a amortiza căderea copiilor. Granulele și mulciul sunt fabricate, de obicei, din anvelope scoase din uz care sunt rupte și măcinate în bucăți mai mici.

Este posibil ca granulele și mulciul să conțină o serie de substanțe care pot fi periculoase, și anume hidrocarburi aromatice policiclice (HAP-uri), metale și ftalați, și să elibereze totodată hidrocarburi organice volatile (HOV-uri) și hidrocarburi organice semivolatile (HOSV-uri). Prezența acestor substanțe periculoase a provocat îngrijorare cu privire la siguranța terenurilor de sport artificiale și a locurilor de joacă.

Care sunt riscurile pentru sănătatea umană?

În iunie 2016, Comisia Europeană a solicitat ECHA să evalueze dacă prezența unor astfel de substanțe în granulele de cauciuc reciclate din terenurile sintetice pot prezenta un risc pentru sănătatea populației generale, inclusiv a copiilor, a jucătorilor profesioniști și a lucrătorilor care se ocupă de instalarea sau întreținerea terenurilor. Această solicitare a avut la bază afirmațiile referitoare la creșterea riscului de cancer la copiii care se joacă pe aceste terenuri, apărute în ultimii ani în mass-media din mai multe state membre ale UE.

ECHA a evaluat riscurile pentru sănătate, analizând expunerea prin contact cu pielea, prin ingerare și inhalare. Constatările au fost publicate în februarie 2017, ECHA concluzionând că există, cel mult, un grad foarte mic de îngrijorare legat de expunerea la granule. Riscul de cancer după expunerea la granulele de cauciuc pe tot parcursul vieții a fost considerat foarte mic, ținând seama de concentrațiile HAP-urilor măsurate pe terenurile de sport din Europa de unde s-au prelevat eșantioane. Concentrațiile au fost considerate ca fiind mult sub limitele legale în vigoare.

Gradul de îngrijorare în legătură cu prezența de metale grele a fost considerat neglijabil, concentrațiile lor fiind sub limitele aprobate în prezent pentru jucării pe teritoriul UE. Nu s-au identificat motive de îngrijorare nici în legătură cu concentrațiile de ftalați, benzotiazol și metilizobutilcetonă, acestea fiind, de asemenea, sub limitele care ar cauza probleme de sănătate. Raportul a constatat însă că, dacă granulele de cauciuc se folosesc pe terenuri interioare, compușii organici volatili emiși pot duce la iritația sporită a pielii și a ochilor.

 

Investigații suplimentare pentru a clarifica incertitudinile

De asemenea, raportul ECHA a subliniat unele aspecte neclare care impun efectuarea unei analize suplimentare. De exemplu, un motiv de îngrijorare se referea la gradul de reprezentativitate a studiilor efectuate în raport cu întreaga Europă (având în vedere că eșantioanele nu au fost prelevate din toate statele membre).

Astfel, agenția a propus o serie de măsuri pentru a clarifica aceste incertitudini și a instaura bune practici:

  • Trebuie luată în considerare o restricționare în temeiul Regulamentului REACH, astfel încât granulele de cauciuc să fie furnizate numai cu concentrații foarte mici de HAP-uri și de alte substanțe periculoase relevante;
  • Proprietarii și operatorii terenurilor (interioare și exterioare) existente trebuie să măsoare concentrațiile de HAP-uri și de alte substanțe din granulele de cauciuc utilizate pe terenurile lor și să facă publice aceste informații;
  • Producătorii granulelor de cauciuc și organizațiile de interes în domeniu trebuie să elaboreze ghiduri care să-i ajute pe producătorii și importatorii de materiale de umplutură din cauciuc (reciclat) să-și testeze materialele;
  • Asociațiile și cluburile sportive și de fotbal din Europa trebuie să coopereze cu producătorii pentru a se asigura că jucătorii și publicul larg înțeleg ușor informațiile despre granulele de cauciuc din gazonul sintetic;
  • Proprietarii și operatorii terenurilor de sport interioare care conțin granule de cauciuc ca material de umplutură trebuie să asigure ventilarea adecvată a acestor spații;
  • Jucătorii care utilizează terenurile de sport sintetice trebuie să respecte măsuri de igienă de bază după ce joacă pe terenuri artificiale. ECHA a trimis evaluarea la Comisia Europeană la 28 februarie 2017. 

Pe lângă constatările ECHA, la începutul anului 2017, Institutul Național pentru Sănătate Publică și Mediu (RIVM) din Țările de Jos a efectuat un studiu privind riscurile pentru sănătate pe care le prezintă granulele de cauciuc utilizate în Țările de Jos, care a confirmat că practicarea sportului pe aceste terenuri este sigură.

Cu toate acestea, la fel ca în cazul concluziilor raportului realizat de ECHA, studiul a recomandat reducerea suplimentară a limitelor legale ale concentrațiilor de HAP-uri din granulele de cauciuc, mai ales în cazul celor aplicabile articolelor de consum.

Țările de Jos au dat curs acestei recomandări propunând o restricționare de a limita concentrațiile a opt HAP-uri din granulele sau mulciul utilizat ca material de umplutură pe terenuri cu gazon sintetic sau în vrac pentru activități sportive și la locuri de joacă. ECHA a primit acest dosar de restricționare la 20 iulie 2018.

Restricționare propusă de Țările de Jos

Restricționarea propusă evaluează riscul pentru sănătatea umană pe care îl prezintă opt HAP-uri pentru fotbaliștii profesioniști (inclusiv portarii), copiii care se joacă pe aceste terenuri și lucrătorii care se ocupă de instalarea și întreținerea terenurilor de sport și a locurilor de joacă.

Pe baza evaluării, Țările de Jos au recomandat reducerea la 17 mg/kg a limitei concentrației combinate pentru cele opt HAP-uri identificate în granulele de cauciuc și în mulciul utilizat la terenuri cu gazon sintetic, locuri de joacă și alte facilități sportive. Limitele de concentrație actuale aplicabile pentru furnizarea de articole către publicul larg sunt stabilite la 100 mg/kg pentru două dintre HAP-uri (BaP și DBAhA) și la 1 000 mg/kg pentru celelalte șase (BeP, BaA, CHR, BbFA, BjFA, BkFA).

Avizele comitetelor

La 20 septembrie 2019, Comitetul pentru analiză socio-economică (CASE) a adoptat avizul final, cu majoritate simplă, sprijinind propunerea Țărilor de Jos de a restricționa cele opt HAP-uri și avizul anterior al Comitetului pentru evaluarea riscurilor (CER) din iunie 2019.

Avizul propune reducerea limitei de concentrație totală a celor opt HAP-uri la 20 mg/kg, cu scopul de a garanta un risc mic de cancer rezultat din expunerea la HAP a persoanelor care intră în contact (prin inhalare sau atingere) cu granule și mulci. Printre acestea se numără fotbaliștii și copiii care folosesc terenurile sau locurile de joacă, precum și lucrătorii care instalează și întrețin suprafețele.

Propunerea nu va afecta suprafețele existente, însă va garanta că materialul utilizat pentru întreținerea (refacerea) lor este sub noua limită.

Decizia Comisiei Europene

Comisia urmează să pregătească propunerea pe baza avizului comitetelor ECHA. În urma procedurii standard, propunerea Comisiei de modificare a anexei XVII la Regulamentul REACH va fi supusă votului statelor membre în cadrul Comitetului REACH, urmată de o perioadă de control efectuată de Parlamentul European și Consiliu.

Se mai iau și alte măsuri?

Multe dintre tipurile de umplutură utilizate sunt și microplastice (vezi pagina dedicată subiectelor de actualitate), iar acest aspect este discutat în cadrul CER și CASE în contextul restricționării propuse cu privire la microplasticele adăugate în mod intenționat.

Dacă este necesar, ECHA va evalua efectul asupra sănătății și eventual asupra mediului și al altor substanțe din granulele de cauciuc obținute de la anvelope scoase din uz.

Planned timetable for restriction proposal on PAHs in granules and mulches used as infill

 

Future timings are tentative

  Timing
Intention to prepare restriction dossier 30 June 2107
Call for evidence 23 July – 18 October 2017
Workshop hosted by RIVM 24 November 2017
Submission of restriction dossier 20 July 2018
Public consultation of the Annex XV dossier  19 September 2018 – 19 March 2019
RAC opinion 7 June 2019
Draft SEAC opinion 14 June 2019
Public consultation on draft SEAC opinion 19 June 2019 – 19 August 2019
Combined final opinion submitted to the Commission October 2019
Draft amendment to the Annex XVII (draft restriction) by Commission Within 3 months of receipt of opinions
Discussions with Member State authorities and vote 2019-2020
Scrutiny by Council and European Parliament Before adoption (3 months)
Restriction adopted (if agreed) 2020

Categories Display