Microplasticele

Materialele plastice sunt materiale importante care se regăsesc din abundență în economia noastră. Ele ne simplifică viața în numeroase privințe, fiind de multe ori mai ușoare și mai ieftine decât materialele alternative. Dacă nu sunt însă eliminate sau reciclate corespunzător după utilizare, ele pot persista în mediu un timp îndelungat și se pot degrada în fragmente mici, care reprezintă un motiv de îngrijorare - microplasticele. Microplasticele pot fi fabricate și în mod deliberat, fiind adăugate în mod intenționat în produse. În plus, unele materiale plastice conțin substanțe chimice periculoase care pot avea un impact negativ asupra naturii sau asupra sănătății omului.

Microplasticele sunt particule foarte mici de materiale plastice (de regulă mai mici de 5mm). Ele se pot forma în mod neintenționat, prin uzura fizică a bucăților de plastic de dimensiuni mai mari, inclusiv a textilelor sintetice. Dar pot fi fabricate și în mod deliberat, fiind adăugate în mod intenționat în produse pentru a îndeplini un anumit scop, de exemplu, ca granule exfoliante pentru gomajul feței sau al corpului. Odată eliberate în mediu, ele se pot acumula în organismul animalelor, inclusiv al peștilor, crustaceelor și moluștelor, ajungând apoi în farfuria consumatorilor.

Ca reacție la îngrijorările privind mediul și sănătatea umană, mai multe state membre ale UE au introdus sau au propus interdicții la nivel național în ceea ce privește utilizarea intenționată a microplasticelor în anumite produse de larg consum, în principal utilizarea „microperlelor” în produsele cosmetice care „se îndepărtează prin clătire”, unde sunt folosite ca agenți de exfoliere și de curățare.

Recent, Comisia Europeană a publicat un studiu care oferă informații suplimentare privind utilizarea intenționată a microparticulelor de plastic în produse și riscurile pe care le prezintă pentru sănătatea umană și pentru mediu. Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) a revizuit, de asemenea, dovezile disponibile privind existența micro- și nanoparticulelor de plastic în produsele alimentare.

În conformitate cu procedurile REACH de restricționare a substanțelor care prezintă un risc pentru mediu sau sănătate, Comisia Europeană a solicitat ECHA să evalueze dovezile științifice pentru luarea de măsuri de reglementare la nivelul UE privind microplasticele adăugate intenționat în produse de orice tip. Un alt proiect al Comisiei Europene cercetează alte opțiuni de reducere a eliberării microplasticelor în mediul acvatic.

Care sunt produsele tipice de larg consum care pot conține microplastice adăugate intenționat? 

Microparticulele de plastic sunt utilizate intenționat într-o gamă largă de produse de pe piața UE, de exemplu în anumite cosmetice, produse de îngrijire personală, detergenți, produse de curățat, vopsele, produse utilizate în industria petrolului și a gazelor și ca mijloc de sablare abrazivă.

În produsele de larg consum, cel mai cunoscut rol al microparticulelor de plastic este cel de abraziune (îndeplinit, de exemplu, de agenții de exfoliere și netezire din produsele cosmetice, cunoscuți ca microperle), dar ele pot avea și alte funcții, precum reglarea viscozității (densității), a aspectului și a stabilității unui produs.

În plus, ECHA examinează și produsele care au funcția de a elibera microplastice în mod intenționat, de exemplu, îngrășămintele de tip prill utilizate în agricultură.

Cum pot acestea să contribuie la contaminarea mediului?

Se estimează că aproximativ 2 până la 5% din toate materialele plastice produse ajung în cele din urmă în oceane. Unele dintre acestea sunt sub formă de microplastice.

Se consideră că microplasticele adăugate în mod intenționat în produse reprezintă în prezent doar o proporție relativ mică din cantitatea totală de microplastice din apa mării. Cu toate acestea, ar putea cauza probleme „în amonte”, în apele continentale și în soluri. În consecință, numeroase țări, printre care unele state membre ale UE, au luat măsuri pentru a limita utilizarea lor.

Sunt în curs de pregătire propuneri de restricționare

În ianuarie 2018, ECHA a anunțat că va examina necesitatea unei restricții la nivelul UE privind introducerea pe piață sau utilizarea microparticulelor de plastic „adăugate intenționat” în produse sau modurile de utilizare care „eliberează în mod intenționat” microparticule de plastic în mediul înconjurător.

În prima parte a acestei investigații, agenția a lansat un apel pentru furnizarea de dovezi și informații privind microplasticele adăugate intenționat. Acest apel are ca scop colectarea de informații cu privire la toate posibilele utilizări intenționate ale microparticulelor de plastic în produse. Informațiile colectate vor fi folosite pentru a determina dacă aceste utilizări reprezintă un risc și pentru a evalua impactul socioeconomic al oricărei potențiale restricții.

În mai 2018 a avut loc un atelier al părților interesate pentru a discuta aspectele cheie legate de restricție. Ca urmare a acestui atelier, în iulie 2018, ECHA a publicat o notă privind identificarea substanțelor și potențialul domeniu de aplicare al unei restricții privind utilizarea microplasticelor.

Un apel pentru furnizarea de dovezi a fost lansat la 28 martie și închis la 11 mai 2018.