Microplasticele

 

Imagine

Materialele plastice sunt materiale importante care se găsesc din abundență în economia noastră. Ele ne simplifică viața în numeroase privințe, fiind de multe ori mai ușoare și mai ieftine decât materialele alternative. Dacă nu sunt însă eliminate sau reciclate corespunzător după utilizare, ele sunt deseori eliberate în mediu, unde pot persista mult timp și se pot degrada în fragmente tot mai mici, numite microplastice, care reprezintă un motiv de îngrijorare. 

Microplasticele sunt particule solide foarte mici (de regulă sub 5 mm) compuse din amestecuri de polimeri (componentele primare ale materialelor plastice) și aditivi funcționali. Acestea pot conține și impurități reziduale de la momentul fabricării. Ele se pot forma în mod neintenționat, prin uzura fizică a bucăților de plastic mai mari, inclusiv a textilelor sintetice. Dar pot fi fabricate și deliberat, fiind adăugate în mod intenționat în produse pentru a îndeplini un anumit scop, de exemplu, ca granule exfoliante pentru gomajul feței sau al corpului.

Care sunt riscurile pentru mediu și sănătatea umană?

Odată eliberate în mediu, microplasticele se pot acumula în organismul animalelor, inclusiv al peștilor, crustaceelor și moluștelor, fiind apoi consumate ca alimente, inclusiv de către oameni. Ca reacție la îngrijorările privind mediul și sănătatea umană, mai multe state membre ale UE au introdus sau au propus deja interdicții la nivel național în ceea ce privește utilizarea intenționată a microplasticelor în anumite produse de larg consum, în principal utilizarea „microperlelor” în produsele cosmetice care „se îndepărtează prin clătire”, unde microplasticele sunt folosite ca agenți de abraziune și de netezire.

Recent, Comisia Europeană a publicat un studiu care oferă informații suplimentare privind utilizarea intenționată a microparticulelor de plastic în produse și riscurile pe care le prezintă pentru sănătatea umană și pentru mediu. Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) a revizuit, de asemenea, dovezile disponibile privind existența micro- și nanoparticulelor de plastic în produsele alimentare.

Conform procedurilor REACH de restricționare a substanțelor care prezintă un risc pentru mediu sau sănătatea umană, Comisia Europeană a solicitat ECHA să evalueze dovezile științifice pentru luarea de măsuri de reglementare la nivelul UE privind microplasticele adăugate intenționat în produse de orice tip. Un alt proiect al Comisiei Europene cercetează alte opțiuni de reducere a eliberării microplasticelor în mediul acvatic.

 

Care sunt produsele care pot conține microplastice adăugate intenționat?

Microparticulele de plastic adăugate intenționat se folosesc într-o gamă de produse de pe piața UE, inclusiv anumite tipuri de îngrășăminte, produse fitosanitare, produse cosmetice fără clătire și produse care se îndepărtează prin clătire, detergenți de uz casnic și industrial, produse de curățat, precum și vopsele și produse folosite în industria petrolului și a gazelor.

În produsele de larg consum, cel mai cunoscut rol al microparticulelor de plastic este cel de abraziune (îndeplinit, de exemplu, de agenții de exfoliere și netezire din produsele cosmetice, numiți microperle), dar ele pot avea și alte funcții, precum reglarea densității, a aspectului și a stabilității unui produs. Sunt utilizate chiar ca sclipici sau în produsele de machiaj.

În general, se estimează că în UE/SEE se folosesc aproximativ 50 000 de tone de microplastice în fiecare an. Aproximativ 36 000 de tone sunt eliberate în mediu în fiecare an (fără a include emisiile din materialele de umplere utilizate în gazonul artificial). 

Restricție propusă de ECHA

Începând din ianuarie 2018, ECHA a examinat necesitatea unei restricții la nivelul UE privind introducerea pe piață sau utilizarea microparticulelor de plastic adăugate intenționat, printr-o cerere de contribuții și informații, un atelier al părților interesate organizat în mai 2018 pentru a discuta aspecte cheie legate de restricție, precum și prin efectuarea altor studii și evaluarea informațiilor primite.

În ianuarie 2019, ECHA a propus o restricție extinsă privind utilizarea intenționată a microplasticelor în produsele introduse pe piața UE/SEE pentru a evita sau reduce eliberarea lor în mediu. Se estimează că propunerea va reduce emisiile cu cel puțin 85 % și va preveni eliberarea a 400 000 de tone de microplastice în perioada de 20 de ani de la introducerea sa. 

O consultare publică referitoare la propunere a fost deschisă timp de șase luni și s-a încheiat la 20 septembrie 2019, cu transmiterea unui număr de 477 de observații individuale. Detaliile consultării publice, inclusiv răspunsurile neconfidențiale, sunt disponibile pe site-ul web al ECHA.

 

Avizele comitetelor

Comitetele pentru evaluarea riscurilor (CER) și analiză socio-economică (CASE) ale ECHA vor adopta avizele finale cu privire la propunerea de restricție într-o perioadă de 15 luni. Perioada standard de 12 luni rezervată formulării avizelor comitetelor a fost prelungită cu trei luni ca urmare a numărului mare de observații primite prin consultarea publică și a complexității problemelor care trebuie evaluate.

Prin urmare, avizul consolidat al CER și CASE  referitor la restricția propusă privind microplasticele adăugate intenționat se așteaptă în luna iunie 2020.

Decizia Comisiei Europene

După formularea avizelor comitetelor, ECHA le va transmite Comisiei Europene. Comisia va analiza avizele și dacă sunt îndeplinite condițiile pentru restricție. Aceasta va elabora în continuare o propunere de modificare a anexei XVII la Regulamentul REACH care va fi supusă votului statelor membre în cadrul Comitetului REACH. Votul este urmat de o perioadă de control de către Parlamentul European și Consiliu înainte de adoptarea măsurii de restricție.

 

 

Planned timetable for proposed restriction of intentionally added microplastics

 

Future timings are tentative

  Timing
Intention to prepare restriction dossier 17 January 2018
Call for evidence 1 March - 1 May 2018
Stakeholder workshop 30 - 31 May 2018
Submission of restriction dossier 11 January 2019
Public consultation of the Annex XV dossier  20 March 2019 –
20 September 2019
RAC opinion June 2020 (expected)
Draft SEAC opinion June 2020 (expected)
Public consultation on draft SEAC opinion June - September 2020
Combined final opinion submitted to the Commission Q4 2020
Draft amendment to the Annex XVII (draft restriction) by Commission Within 3 months of receipt of opinions
Discussions with Member State authorities and vote 2021
Scrutiny by Council and European Parliament Before adoption (3 months)
Restriction adopted (if agreed) 2022 (transitional periods are proposed for certain applications)

Categories Display