Szukanie wsparcia

Przyjęcie perspektywy biznesowej

Inteligentne przedsiębiorstwa zamieniają obowiązki prawne w szanse biznesowe.

Przekazywanie informacji w łańcuchu dostaw 

To coś więcej niż sposób zwiększenia bezpieczeństwa chemicznego:

  • Może pomóc w prognozowaniu dostaw substancji mających największe znaczenie dla Państwa działalności
  • Może pomóc wzbogacić Państwa zasób wiedzy i zrozumieć sposoby wykorzystywania Państwa substancji chemicznych, a także zapotrzebowanie na nie w przyszłości. Można je wykorzystać do przeglądu Państwa palety produktów i opracowania nowych.

Proszę być aktywnym

Decyzja o uregulowaniu substancji na poziomie UE może mieć długofalowy wpływ na Państwa przedsiębiorstwo. Mają Państwo szansę wpłynąć na proces podejmowania decyzji i zareklamować ewentualnie posiadane bezpieczniejsze alternatywy.

ECHA prowadzi regularne konsultacje wniosków dotyczących:

  • armonizacji klasyfikacji i oznakowania substancji stwarzających zagrożenie 
  • dentyfikacji substancji wzbudzających szczególnie duże obawy
  • ecyzji, które substancje wzbudzające szczególnie duże obawy wymagają uzyskania wcześniejszego zezwolenia
  • ezwolenia na tymczasowe stosowanie substancji wzbudzających szczególnie duże obawy przez poszczególne przedsiębiorstwa
  • prowadzania ograniczeń dotyczących określonych zastosowań substancji
  • dentyfikacji substancji czynnych w produktach biobójczych kwalifikujących się do zastąpienia

Monitorowanie sposobu uregulowania Państwa substancji

REACH

Nowe zidentyfikowane substancje wzbudzające szczególnie duże obawy regularnie dodaje się do listy kandydackiej i listy substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń. Przyjmowane są również nowe ograniczenia. Śledzenie na bieżąco tych zmian prawnych daje Państwu większe możliwości przewidywania swojego otoczenia biznesowego, pomagając w przeglądzie palety produktów i opracowywaniu odpowiedniej strategii biznesowej. 

Istnieje wiele etapów poprzedzających przyjęcie przepisów dotyczących substancji stwarzającej bardzo duże zagrożenie, a Państwo mogą wykorzystać naszą stronę internetową do monitorowania swoich substancji. ECHA publikuje informacje oraz inicjuje konsultacje społeczne na każdym etapie procesu udzielania zezwoleń i nakładania ograniczeń.

Produkty biobójcze

Aby w stosownym czasie zwrócić się o zatwierdzenie produktu, należy sprawdzać status znajdującej się w nim substancji czynnej. Czy została ona zatwierdzona lub w jakim terminie należy oczekiwać decyzji o jej zatwierdzeniu? Czy jest ona substancją kwalifikującą się do zastąpienia?

Mogą Państwo również śledzić opinie Komitetu ds. Produktów Biobójczych, omawiającego bezpieczeństwo substancji czynnych poddawanych przeglądowi i wydającego zalecenia dla Komisji Europejskiej dotyczące ich zatwierdzenia lub niezatwierdzenia. Wczesne uzyskanie informacji może pomóc w podejmowaniu decyzji biznesowych.


Darmowe wsparcie

Dla ogólnego zrozumienia i uzyskania aktualnych informacji dotyczących funkcjonowania przepisów prawnych proszę skontaktować się z krajowymi centrami informacyjnymi lub Centrum informacyjnym ECHA.

W celu uzyskania informacji branżowej i wsparcia, proszę skontaktować się z Państwa stowarzyszeniem branżowym. Na bieżąco śledzą one prawodawstwo i zapewniają swoim członkom praktyczne wsparcie. Niektóre z nich prowadzą również branżowe centra informacyjne.

Aby uzyskać informacje o środkach finansowych UE, proszę skontaktować się z Europejską Siecią Przedsiębiorczości. 

W kwestiach związanych z substancją proszę skontaktować się z Państwa dostawcami i innymi przedsiębiorstwami w Państwa łańcuchu dostaw. Jednym z celów przepisów prawnych jest wzmocnienie kontaktów w ramach łańcucha dostaw, aby zapewnić bezpieczne stosowanie. 

Wsparcie płatne

Mogą Państwo zdecydować się na zatrudnienie konsultanta w zakresie swoich obowiązków w ramach REACH.  Proszę uważać i nie płacić za coś, czego Państwo nie potrzebują. Opracowano listę kontrolną, aby pomóc Państwu wybrać dla siebie najlepszego konsultanta. 

Wsparcie finansowe

Mogą Państwo kwalifikować się do otrzymania wsparcia finansowego od UE lub swojego państwa członkowskiego, szczególnie jeżeli tworzą Państwo innowacje, miejsca pracy, reprezentują małe przedsiębiorstwo, ukierunkowane na badania lub zrównoważony rozwój.

 

Proszę sprawdzić finansowanie unijne i krajowe

Categories Display