Roczna sprawozdawczość w zakresie wywozu i przywozu w ramach PIC

W pierwszym kwartale każdego roku eksporterzy i importerzy chemikaliów podlegających PIC muszą przekazać swoim wyznaczonym organom krajowym (DNA) informacje dotyczące dokładnych ilości chemikaliów (jako substancji i jako składników zawartych w wyrobach lub mieszaninach) przesyłanych do lub z poszczególnych państw spoza UE w poprzednim roku. Jest to zgodne z art. 10 rozporządzenia (UE) 649/2012 i z art. 9 poprzednich rozporządzeń PIC (rozporządzenie (WE) nr 304/2003 i rozporządzenie (WE) nr 689/2008).

 

Reports on PIC chemicals exported and imported under Regulation 649/2012

2018

2017

2016

2015

2014

 

 Reports on PIC chemicals exported and imported under Regulation 689/2008

 

Reports on PIC chemicals exported and imported under Regulation 304/2003

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)