Okólnik PIC

Okólnik PIC to sprawozdanie wydawane dwa razy do roku przez Sekretariat konwencji rotterdamskiej. Jest to kluczowy dokument we wdrażaniu procedury PIC i wymianie informacji o niebezpieczniejszych chemikaliach.

Okólnik zawiera aktualne informacje o decyzjach podjętych przez Konferencję Stron oraz podsumowanie istotnych krajowych działań regulacyjnych i propozycji włączenia szczególnie niebezpiecznych form użytkowych pestycydu do procedury PIC. Publikacja ta zawiera także informacje o nowych odpowiedziach dotyczących przywozu udzielonych przez Strony oraz wykaz wszystkich ważnych powiadomień dla każdego z chemikaliów podlegających procedurze PIC.

 

PIC Circulars

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)