Rejestracja

Jeśli firma produkuje lub importuje substancje w ilości powyżej jednej tony rocznie, jest ona odpowiedzialna za sporządzenie i przedłożenie dokumentacji rejestracyjnej ECHA. Pomocne w tym mogą być poniższe rekomendacje.

 

Należy przedłożyć ECHA kompletną dokumentację rejestracyjną
  • Należy zawrzeć wszystkie informacje dotyczące danej substancji, zgodnie z wymogami rozporządzenia REACH i wykazać, że stosowanie tej substancji jest bezpieczne.
  • Należy ocenić ryzyko związane ze stosowaniem substancji i wyjaśnić sposób, w jaki powinno się je kontrolować.
  • Należy upewnić się, że dana substancja zostanie zarejestrowana w ramach poprawnego wspólnego przedłożenia.
  • Należy podać prawidłowe informacje dotyczące identyfikacji substancji.
  • Należy korzystać z narzędzia IUCLID „Asystent weryfikacji” (Validation Assistant), aby upewnić się, że wymagane informacje podano dla odpowiedniego zakresu wielkości obrotu we właściwych sekcjach IUCLID.
  • Istotne jest, że ECHA sprawdza niektóre części dokumentacji również ręcznie, dlatego należy zapoznać się z odpowiednimi wytycznymi i upewnić się przed złożeniem dokumentacji, że jest kompletna.

 

Należy w poprawny sposób zgłosić zastosowanie pośrednie
  • Jeżeli dana substancja ma zastosowania pośrednie, należy uzasadnić powód, dla którego zastosowanie substancji jest zgodne z definicją zastosowania pośredniego i z warunkami określonymi w rozporządzeniu REACH.
  • Należy wyjaśnić, w jaki sposób podczas cyklu życia danego półproduktu stosowane są ściśle kontrolowane warunki, w szczególności na etapach, gdzie oczekuje się uszkodzenia systemu uszczelniającego.

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)