Rejestracja

Odpowiadają Państwo za gromadzenie informacji na temat tonażu, właściwości i zastosowań substancji, które Państwo produkują lub importują w ilościach większych niż 1 tona rocznie. Należy przedłożyć te dane ECHA w dokumentacji rejestracyjnej. Przy opracowywaniu i przedkładaniu rejestracji należy zwrócić uwagę na te zalecenia.

 

Należy przedłożyć ECHA kompletną dokumentację rejestracyjną
 • Należy zawrzeć wszystkie informacje dotyczące substancji zgodnie z wymogami rozporządzenia REACH i wykazać, że substancja ta jest stosowana w bezpieczny sposób.
 • W stosownych przypadkach należy dokonać oceny ryzyka wynikającego ze stosowania danej substancji i wyjaśnić, w jaki sposób należy kontrolować to ryzyko.
 • Należy upewnić się, że dana substancja zostaje zarejestrowana w ramach poprawnego wspólnego wniosku.
 • Należy podać prawidłowe informacje dotyczące identyfikacji substancji:
  • Należy polegać na własnych danych identyfikacyjnych substancji specyficznych dla danego przedsiębiorstwa, takich jak informacje analityczne lub informacje dotyczące składu.
  • Należy upewnić się, że dana substancja znajduje się w składzie granicznym zarejestrowanej substancji.
  • Należy korzystać z dostępnych szablonów IUCLID w celu przekazywania informacji, takich jak opis procesu produkcji substancji UVCB.
 • Należy korzystać z narzędzia weryfikacji IUCLID o nazwie „Asystent weryfikacji”, aby upewnić się, że podali Państwo wymagane informacje w odniesieniu do odpowiedniego zakresu wielkości obrotu we właściwych sekcjach IUCLID.
 • Uwaga: Asystent weryfikacji nie potwierdza kompletności dokumentacji. ECHA może również ręcznie sprawdzać wybrane części dokumentacji.
Należy zgłosić zastosowanie pośrednie w poprawny sposób
 • Należy upewnić się, że zastosowanie substancji jest zgodne z definicją zastosowania pośredniego i z warunkami określonymi w rozporządzeniu REACH.
 • Należy wykazać, że podczas cyklu życia półproduktu stosowane są ściśle kontrolowane warunki, w szczególności na etapach, gdzie oczekuje się uszkodzenia systemu uszczelniającego.

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)