Zalecenia dla rejestrujących

Zalecenia dla rejestrujących

Zalecenia dla rejestrujących

Wszystkich rejestrujących w ramach rozporządzenia REACH zachęca się do aktywnego aktualizowania i przeglądania informacji w celu poprawy jakości dokumentacji rejestracyjnej. Poniższe zalecenia opierają się na wnioskach ECHA z oceny i wypełniają zobowiązanie ECHA do opublikowania zaleceń z oceny zgodnie z art. 54 rozporządzenia REACH.

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.