Bewustmaking van belangrijke landen buiten de EU

 

Image

Regelmatig krijgt ECHA van belangstellenden uit niet-EU-landen, zowel van overheidsinstanties als van de industrie, het verzoek om groepen bezoekers te ontvangen en in presentaties de EU-verordeningen en de daarmee verband houdende werkzaamheden van ECHA toe te lichten. Het Agentschap gaat zeer zorgvuldig te werk bij het kiezen van bezoekersgroepen en bij het aannemen van uitnodigingen om in derde landen te spreken. Het feit dat bijna één vijde van de REACH-registranten 'enige vertegenwoordiger' is, onderstreept hoe belangrijk het voor ECHA is om zich open te stellen voor bedrijven buiten de grenzen van de EU. Externe contacten zijn bovendien uiterst nuttig voor het Agentschap om te begrijpen welke onderwerpen problemen opleveren voor niet-Europese bedrijven en welke extra vraag-en-antwoorddocumenten of ander ondersteunend materiaal nog opgesteld moeten worden.

Voorrang wordt gegeven aan overheidsinstanties in landen die hun wetgeving op het gebied van chemische stoffen aan het herzien zijn en aan evenementen waarbij een groot en relevant doelpubliek bereikt kan worden. Presentaties worden georganiseerd in het hoofdkantoor van het Agentschap in Helsinki, tijdens evenementen in derde landen en in sommige gevallen via videoconferenties.

Tot slot moet nog vermeld worden dat het merendeel van de activiteiten van ECHA van belang is in een internationale context. Gebruikers uit alle windhoeken van de wereld kunnen hun voordeel doen met de uitgebreide informatie die op de ECHA-website beschikbaar is, of het nu gaat om de informatie die verbreid wordt over chemische stoffen (C&L-inventaris en gegevens over geregistreerde stoffen), de veelomvattende informatie die via talrijke webinars verstrekt wordt of de informatie die vrijkomt tijdens ECHA's Partnerdagen. Veel van ECHA's publicaties zijn beschikbaar in 23 talen.

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)