Lidstaten en bevoegde autoriteiten

Samenwerking met de lidstaten

ECHA werkt nauw samen met de lidstaten van de Europese Unie (EU) en met Noorwegen, IJsland en Liechtenstein (landen van de Europese Economische Ruimte (EER)).

Vertegenwoordigers van de lidstaten zijn leden van de raad van bestuur van ECHA, diens comités, het Forum en diverse netwerken. De vertegenwoordigers van de EER-landen nemen deel aan deze organen en netwerken, maar hebben geen stemrecht. De bevoegde autoriteiten van de lidstaten werken met het Agentschap in verschillende processen samen.

Bevoegde autoriteiten van de lidstaten

De bevoegde autoriteiten die onder de verschillende, voor ECHA geldende EU-verordeningen zijn aangewezen, zijn de samenwerkingspartners van ECHA in de lidstaten. Vaak gaat het om ministeries van milieu of om milieuagentschappen. Sommige landen hebben ook organisaties voorgedragen die verantwoordelijk zijn voor financiële zaken, volksgezondheid of die met arbeidsvraagstukken belast zijn.

ECHA werkt nauw met de bevoegde autoriteiten samen in veel van zijn processen, wisselt informatie uit, verleent steun en zorgt voor opleidingen in de lidstaten.

Het contactpunt van ECHA voor vraagstukken in verband met de lidstaten: msca(at)echa.europa.eu.