Internationale samenwerking

De Europese Unie kan zich weliswaar beroepen op de meest ambitieuze wetgeving op het gebied van chemische stoffen, toch staat zij niet alleen in haar streven om risico's te verminderen en in haar zoektocht naar manieren om chemicaliën veiliger te gebruiken. Regelgevers kunnen veel van elkaar leren en kunnen door samen te werken het beheer van chemische stoffen in de verschillende delen van de wereld harmoniseren. ECHA deelt zijn ervaringen met een toenemend aantal regelgevende instanties in landen waar wetten betreffende de veiligheid van chemische stoffen aangenomen worden die vergelijkbaar zijn met REACH, de CLP-verordening, de biociden-verordening en de PIC-verordening. Met onze activiteiten dragen wij bij tot het verbeteren van de kwaliteit van de ingediende gegevens en het indelen en etiketteren van chemische stoffen, waardoor een veilige productie en gebruik hiervan mogelijk worden; ook wordt het voor actoren in derde landen eenvoudiger om de zogeheten zorgwekkende chemische stoffen te kunnen aanpakken.

De internationale activiteiten van ECHA richten zich op de volgende vijf terreinen:

  • werkzaamheden op het werkgebied van de OESO
  • multilaterale werkzaamheden inzake chemische veiligheid
  • ondersteuning van het beleid van de EU op het gebied van externe betrekkingen
  • samenwerking met zusterorganisaties op het gebied van regelgeving
  • bewustmaking in landen met een sleutelfunctie buiten de EU

Interactie van ECHA met de wereld buiten de EU

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)