Klassifikazzjoni u tikkettar

Il-klassifikazzjoni u t-tikkettar huma kruċjali biex jiżguraw livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa u tal-ambjent, kif ukoll biex jiżguraw il-moviment liberu ta’ sustanzi, taħlitiet u oġġetti.

Il-klassifikazzjoni u t-tikkettar huwa l-punt tat-tluq għall-komunikazzjoni dwar il-periklu u għandu rabtiet usa’ ma’ leġiżlazzjonijiet oħrajn.

Hekk kif sustanza jew taħlita tiġi kklassifikata, il-perikli identifikati għandhom jiġu kkomunikati lill-atturi l-oħrajn fil-katina tal-provvista, inklużi l-konsumaturi. It-tikkettar tal-perikli jippermetti li l-klassifikazzjoni ta’ periklu, bit-tikketti u l-iskedi ta’ data ta’ sigurtà, tiġi kkomunikata lill-utent ta’ sustanza jew taħlita, biex ikun avżat bil-preżenza ta’ periklu u bil-ħtieġa li jiġu mmaniġġjati r-riskji assoċjati.

 

Kun ċert li l-informazzjoni dwar il-klassifikazzjoni u t-tikkettar tiegħek hija korretta u aġġornata
  • Dejjem inkludi informazzjoni dwar il-klassifikazzjoni u t-tikkettar fir-reġistrazzjoni tiegħek, irrispettivament mill-medda ta’ tunnellaġġ.
  • Biex tikklassifika u tittikketta s-sustanza tiegħek skont ir-Regolament CLP, ivvaluta l-perikli intrinsiċi tas-sustanza.
  • Iċċekkja bir-reqqa li l-klassifikazzjoni armonizzata rrappurtata għas-sustanza tiegħek hija konformi mal-aktar aġġornament reċenti tal-Anness VI tas-CLP. Żomm f’moħħok li tista’ taqa’ taħt entrata ta’ grupp.

 

Ikklassifika s-sustanzi multikostitwenti u UVCB b’mod korrett
  • Bħala regola ġenerali, ibbaża l-klassifikazzjoni tas-sustanza tiegħek li fiha impuritajiet, addittivi jew kostitwenti multipli (sustanza multikostitwenti jew UVCB) fuq l-informazzjoni rilevanti disponibbli dwar is-sustanza.
  • Meta tikklassifika għal karatteristiċi karċinoġeniċi, mutaġeniċi, tossiċi għar-riproduzzjoni (CMR) jew tivvaluta l-karatteristiċi ta’ bijoakkumulazzjoni u degradazzjoni fi ħdan il-klassi ta’ periklu perikoluż għall-ambjent akkwatiku, normalment ibbaża l-klassifikazzjoni tas-sustanza wkoll fuq informazzjoni dwar il-kostitwenti individwali magħrufa.  
  • Jekk id-data dwar is-sustanza multikostitwenti jew UVCB turi effetti aktar severi mid-data għall-kostitwenti uniċi (dan jista’ jiġri għall-klassifikazzjoni għal CMR jew għal effetti rilevanti fuq il-karatteristiċi ta’ bijoakkumulazzjoni jew degradazzjoni), għandek tuża din id-data aktar severa għall-klassifikazzjoni.
  • Għall-klassijiet ta’ periklu mhux CMR, uża data mill-kostitwenti għall-klassifikazzjoni f’konformità mar-regoli tat-taħlita jekk id-data dwar is-sustanza ma tkunx disponibbli.
  • Tittestjax sustanza multikostitwenti għall-finijiet ta’ klassifikazzjoni jekk ikun hemm data dwar il-kostitwenti.

 

Aġġorna n-notifika C&L tiegħek
  • Skont l-Artikolu 41 tas-CLP, in-notifikaturi u r-reġistranti għandhom jagħmlu kull sforz biex jaslu għal entrata li jkun sar qbil fuqha għall-istess sustanza, u għalhekk huwa normali li taġġorna n-notifiki tiegħek.

Categories Display

Itteggjat bħala

(Ikklikkja t-tag biex tfittex kontenut relevanti)