Reġistrazzjoni

Int responsabbli biex tiġbor informazzjoni dwar it-tunnellaġġi, il-karatteristiċi u l-użu tas-sustanzi li timmanifattura jew timporta fi kwantitajiet ta’aktar minn tunnellata waħda kull sena. Inti tippreżenta din id-data lill-ECHA f’dossier ta’ reġistrazzjoni. Oqgħod attent għal dawn ir-rakkomandazzjonijiet meta tkun qed tikkompila u tippreżenta r-reġistrazzjoni tiegħek.

 

Issottometti dossier ta’ reġistrazzjoni komplut lill-ECHA
 • Inkludi l-informazzjoni kollha dwar is-sustanza kif meħtieġ skont REACH u uri li s-sustanza qed tintuża b’mod sigur.
 • Fejn rilevanti, ivvaluta r-riskji li jirriżultaw mill-użu tas-sustanza u spjega kif dawn ir-riskji għandhom jiġu kkontrollati.
 • Kun ċert li tirreġistra s-sustanza tiegħek bħala parti mill-preżentazzjoni konġunta korretta.
 • Ipprovdi l-informazzjoni korretta dwar l-identifikazzjoni tas-sustanzi:
  • Oqgħod fuq l-informazzjoni ta’ identifikazzjoni tas-sustanzi speċifika għal kumpanija tiegħek bħal informazzjoni analitika jew ta’ kompożizzjoni.
  • Kun ċert li s-sustanza tiegħek hija fil-kompożizzjoni tal-limitu tas-sustanza rreġistrata.
  • Uża l-mudelli disponibbli ta’ IUCLID biex tirrapporta informazzjoni bħad-deskrizzjoni tal-proċess tal-manifattura għal sustanzi UVCB.
 • Uża l-Assistent tal-Validazzjoni ta’ IUCLID biex tiżgura li daħħalt l-informazzjoni mitluba għall-medda ta’ tunnellaġġ rilevanti fit-taqsimiet it-tajbin ta’ IUCLID.
 • Nota: L-Assistent tal-Validazzjoni ma jikkonfermax li d-dossier huwa komplut. L-ECHA tista’ wkoll tikkontrolla partijiet mid-dossier tiegħek b’mod manwali.
Irrapporta l-użu intermedju kif suppost
 • Kun ċert li tista’ turi li l-użu tas-sustanza jissodisfa d-definizzjoni tal-użu intermedju u l-kondizzjonijiet stabbiliti f’REACH.
 • Uri li qed jiġu applikati kondizzjonijiet ikkontrollati b’mod strett matul iċ-ċiklu tal-ħajja tas-sustanza intermedja tiegħek, speċjalment fi stadji fejn huwa mistenni li jkun hemm ksur tas-sistema tal-konteniment.

Categories Display

Itteggjat bħala

(Ikklikkja t-tag biex tfittex kontenut relevanti)