Vērtības

Pārredzamība

Mēs savās darbībās aktīvi iesaistām savus pārvaldes partnerus un iesaistītās personas un lēmumus pieņemam pārredzamā veidā. Mūsu darbs ir saprotams, un mēs esam viegli pieejami.

Neatkarība

Mēs esam neatkarīgi no jebkādām ārējām interesēm un savus lēmumus pieņemam objektīvi. Sabiedrības pārstāvjus konsultējam publiskā veidā, pirms tam pieņemot daudzus lēmumus.

Uzticamība

Mūsu lēmumi ir balstīti uz zinātni un saskaņoti. Mūsu darbības stūrakmens ir pārskatatbildības un konfidenciālas informācijas drošība.

Efektivitāte

Mēs savā darbā esam mērķtiecīgi, apņēmīgi un vienmēr cenšamies izmantot resursus saprātīgi. Mūsu kvalitātes standarti ir augsti un mēs ievērojam izpildes termiņus.

Orientēšanās uz labklājību

Mēs stimulējam drošu un ilgtspējīgu ķīmisko vielu izmantošanu, lai Eiropā uzlabotu cilvēku dzīves kvalitāti, kā arī lai aizsargātu un uzlabotu vides kvalitāti.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)